Features

De functionaliteit van de API is gespecificeerd en geillustreerd door middel van gerichte voorbeelden.

Algemene Haal Centraal features

Naast de specifieke features voor BAG-bevragen gelden de volgende features uit Haal Centraal common voor alle Haal Centraal API’s: