Getting Started - BAG Huidige Bevragingen API

Om aan te sluiten kun je de volgende stappen doorlopen:

 1. Aanmelden om toegang te krijgen tot de acceptatie- en productieomgeving
 2. Bekijk de functionaliteit en specificaties
 3. Implementeer de API Client
 4. Probeer en test de API

Aanmelden

Vraag een API key voor de productieomgeving aan. Testen doe je bij voorkeur in de productie-omgeving.

Functionaliteit en specificaties

Je kunt de Open API Specificaties (OAS3) van de API bekijken in Swagger-formaat of Redoc.

De (resolved) OAS3 is hier te downloaden: openapi.yaml.

Beschikbare resources

De API kent de volgende resources:

 • adressen: hierin zijn samenhangende en gerelateerde gegevens samengevoegd uit de nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats die samen een adres vormen
 • adresseerbareobjecten: dit kan een verblijfsobject, ligplaats of standplaats zijn
 • nummeraanduidingen
 • openbareruimten
 • woonplaatsen
 • panden

Voor de verschillende resources wordt de uri samengesteld met de identificatie van het onderliggende BAG-object. Dit is een 16 cijferige, of in geval van woonplaats 4 cijferige identificatie. Voor adressen wordt de nummeraanduiding identificatie gebruikt in de uri.
De identificatie kan voorloopnullen bevatten, dus het is geen integer.

Zoeken van een adres

Je kan een adres zoeken met endpoint /adressen/zoek en parameter “zoek” waarin met postcode, woonplaats, straatnaam, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging kan worden gezocht. Op dit moment worden alleen deze gegevens ondersteund, het is de bedoeling dat dit later volledig “fuzzy search” wordt.
Deze zoekfunctie, via endpoint /adressen/zoek levert voor elk gevonden adres een combinatie van een zoekresultaat identificatie en een omschrijving, plus een link voor het ophalen van de volledige adresgegevens.

Deze zoekfunctie kan soms veel zoekresultaten opleveren. Daarom wordt hier paginering toegepast.

Op basis van de zoekresultaten kan je een gevonden adres ophalen met endpoint /adressen?zoekresultaatIdentificatie={zoekresultaatIdentificatie}, waarbij je {zoekresultaatIdentificatie} moet vervangen door een waarde voor identificatie in de zoekresultaten van /adressen/zoek.

Bijvoorbeeld zoeken op “/adressen/zoek?zoek=nootdorp 15c dorpsstraat” levert:

"_embedded" : {
  "zoekresultaten" : [
   {
     "omschrijving" : "Dorpsstraat 15c, 2631CR Nootdorp",
     "identificatie" : "adr-89d5a4d96f09c60716c4671fdb9334b8",
     "_links" : {
      "adres" : {
        "href" : "/adressen?zoekresultaatIdentificatie=adr-89d5a4d96f09c60716c4671fdb9334b8"
      }
     }
   }
  ]
}

Het adres haal je vervolgens op met “/adressen?zoekresultaatIdentificatie=adr-89d5a4d96f09c60716c4671fdb9334b8”.

Zoeken van adressen in een pand

Wanneer je alle adressen in een pand wilt zoeken, kan je dit doen met /adressen?pandIdentificatie={pandIdentificatie}, waarbij {pandIdentificatie} moet worden vervangen door de identificatie van het betreffende pand. Bijvoorbeeld /adressen?pandIdentificatie=0826100000000467.

Aangezien dit veel adressen kan opleveren, wordt hier paginering toegepast.

Met dit endpoint kun je ook zoeken op postcode, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging. De manier waarop je met de parameter exacteMatch kunt zoeken, kun je vinden in de feature.

Geometrie van een woonplaats

De geometrie van een woonplaats kan zeer omvangrijk zijn. Daarom wordt de geometrie niet standaard met een woonplaats meegeleverd. Wanneer je de geometrie van de woonplaats wel wilt krijgen, dan moet je de expand parameter gebruiken. Bijvoorbeeld /woonplaatsen/2258?expand=geometrie.

Algemene functionaliteit

Verder zijn er nog een paar algemene functies die gelden voor alle bovenstaande aanvragen:

 • Gebruik van de fields parameter om de response te filteren. Voor werking, zie feature fields
 • Gebruik van de expand parameter om subresources te ontsluiten. Voor werking, zie feature expand
 • Gebruik van paginering om het aantal zoekresultaten per zoekvraag te beperken. Met de page parameter kan een volgende pagina worden gevraagd. Met de pageSize parameter kan gekozen worden voor meer of minder zoekresultaten per pagina (standaard is 20, maximum is 100). Voor werking, zie feature paginering
 • Soms kan er een onderzoek lopen of een gegeven wel correct is. Er zijn dan twijfels over de juistheid van de geregistreerde waarde. De API levert deze waarde wel, maar neemt die velden dan op in mogelijkOnjuist met de waarde True.
 • Sommige resources bevatten geometrie. De API ondersteunt op dit moment alleen het RD coördinatenstelsel (epsg:28992). Bij een aanvraag die geometrie teruglevert moet de request header Accept-Crs worden meegestuurd.
 • Bij het zoeken van een pand op locatie mag de header Content-Crs worden meegestuurd. Wanneer je deze header weglaat wordt default coördinatenstelsel RD (epsg:28992) gebruikt wat op dit moment ook het enige het coördinatenstelsel is dat de API ondersteunt.
 • Bij het zoeken naar panden en adresseerbare objecten kun je gebruik maken van bbox.
 • HAL links, die soms templated worden geleverd.

Implementeer de API client

Client code kun je genereren met de “genereervariant” van de API-specificaties en een code generator. Een overzicht met codegeneratoren kun je vinden op OpenAPI.Tools.

Deze repo bevat scripts waarmee je met OpenAPI Generator client code kunt genereren in JAVA, .NET (Full Framework & Core) en Python. De makkelijkste manier om de code generatie scripts te gebruiken, is door deze repo te clonen. Na het clonen kun je met npm install de benodigde packages installeren en kun je met npm run

 • oas:generate-java-client (voor JAVA client code)
 • oas:generate-netcore-client (voor .NET Core client code)
 • oas:generate-net-client (voor .NET Full Framework client code)
 • oas:generate-python-client (voor Python client code)

Een lijst met andere ondersteunde generator opties kun je vinden in de Generators List van OpenAPI Generator.

Note. De prerequisite van OpenAPI Generator is JAVA. Je moet een JAVA runtime installeren voordat je OpenAPI Generator kunt gebruiken

Probeer en test de API

De werking van de API is het makkelijkst te testen met behulp van Postman. De openapi.yaml kun je importeren als project, waarna de verschillende requests worden ingeladen die deze API ondersteunt. We hebben al een project voor je gemaakt die je kan gebruiken: BAG-Bevragen-postman-collection.json. Hierin moet je alleen de base url en authenticatie (API-key) nog invullen.

API key

Om de API te kunnen bevragen is een API key nodig. Deze moet je bij het request opnemen in request header “X-Api-Key”. Vraag een API key voor de productieomgeving aan.

Testgevallen

Onderstaande tabellen bevatten testgevallen voor specifieke situaties waarmee de werking van de API kan worden getest.

Resource Testsituatie uri
adressen Adres met diakriet in straatnaam, huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging /adressen/0484200002040489
adressen Lange straatnaam /adressen/0417200000000354
adressen Nevenadres /adressen/0014200022197986
adressen Geconstateerd /adressen/0014200022188962
adressen Meerdere panden op zelfde adres /adressen/0193200000096680
adresseerbareobjecten Verblijfsobject /adresseerbareobjecten/0599010000165822
adresseerbareobjecten Standplaats /adresseerbareobjecten/0503030000103062
adresseerbareobjecten Ligplaats /adresseerbareobjecten/0569020000012435
adresseerbareobjecten Meerdere gebruiksdoelen /adresseerbareobjecten/0626019900006674
adresseerbareobjecten Met nevenadres /adresseerbareobjecten/0014010011067299
adresseerbareobjecten Meerdere panden /adresseerbareobjecten/0193010000096628
panden Veel adressen /panden/0826100000000467
panden Met nevenadres /panden/0014100010921152
panden Zonder adres /panden/0503100000034877

Tip: Je kan ook de BAG Viewer gebruiken om meer testgevallen te zoeken.

URL

De API is te benaderen via de volgende url: https://api.bag.kadaster.nl/esd/huidigebevragingen/v1.