Goals Canvas BAG bevragen

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
1   Zoeken uniek adres om adres, pand, verblijfsobject, standplaats, ligplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats te vinden fuzzy zoeken van een adres (search as you type, exact match) free query op postcode, woonplaats, openbare ruimtenaam, huisnummer-letter-toevoeging verzameling adressen (adresstrings) collectie adresstrings tonen zodat er 1 door client kan worden geselecteerd 4
2   eigenschappen en relaties van een adres vinden, inclusief “in onderzoek” selecteer een unieke adres uit een collectie adresstrings die matchen met invoer OF gebruik een nummeraanduidingIdentificatie (bijv. uit BRK of BRP) OF postcode huisnummer (verplicht) huisletter en huisnummertoevoeging (optioneel) in combinatie met exact match adresstring + expand parameter (optioneel) OF nummeraanduidingIdentificatie + expand parameter (optioneel) OF postcode + huisnummer-letter-toevoeging in combinatie met exact match adres: verkorte openbare ruimtenaam, huisnr, huisl, huisnr.toevoeging, postcode, woonplaats (+embedded openbare ruimte, nummeraanduiding, woonplaats), geconstateerd, optionele boolean nevenadres en “in onderzoek” + relaties van het adres met de resources adresseerbaarObject en pand. raadplegen 1. eigenschappen van adres met bijbehorende identificatie/links naar nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats + 2. identificatie/links van gerelateerd verblijfsobject, standplaats, ligplaats en pand(en), om deze evt. te kunnen raadplegen. 32, 15, 16, 17, 18
3   eigenschappen (minimaal gebruiksdoel, geometrie, oppervlakte, brondocument, gecontateerd en in onderzoek) en relaties van adresseerbaar object vinden raadpleeg adresseerbaar object en relaties, of zoeken obv een ID. Bijvoorbeeld uit een andere (basis)registratie adresseerbaarObjectIdentificatie + expand parameter (optioneel) Queryparameters: nummeraanduidingIdentificatie en pandIdentificatie adresseerbaarObject met eigenschappen en relaties met adres (embedded) en Pand (embedded). eigenschappen en relaties adresseerbaarObject raadplegen 11, 8, 7, 6, 13, 9, 5, 2, 13
4   eigenschappen (minimaal geometrie, oorspronkelijk bouwjaar, brondocument, gecontateerd en in onderzoek) en relaties van een pand vinden raadpleeg pand en relaties, bijvoorbeeld via de kaart, of via zoeken op een ID. Bijvoorbeeld uit een andere (basis)registratie pandIdentificatie + expand parameter (optioneel). Queryparameters: nummeraanduidingIdentificatie en adresseerbaarObjectIdntificatie eigenschappen van het pand en relaties met verblijfsobjecten (embedded) en adressen (embedded) eigenschappen en relaties Pand raadplegen 1, 2, 3, 10, 13, 14, 4
PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
laag SPECIAL!!!! actuele verdeling van alle gebruiksfuncties van verblijfsobjecten in BAG binnen een bepaald gebied Zoek verblijfsobjecten standplaatsen en ligplaatsen in een gebied invoeren contour verdeling van actuele gebruiksdoelen in percentages (samen 100%) actuele uitnutting gebruiksdoelen en beschikbare vrije ruimte binnen bestemmingsplan bepalen 7
1   Panden zoeken Zoek panden op contour in combinatie met bouwjaar binnen periode (voor of na bouwjaar) contour in combinatie met bouwperiode panden panden vinden van voor of na een bepaald bouwjaar of binnen een periode tbv energietransitie 306
2   Panden zoeken Zoek panden op contour in combinatie met status en geconstateerd contour in combinatie met status en geconstateerd panden panden vinden in een bepaald gebied met gecontateerd tbv handhaving stedelijke ontwikkelingen en belastingzaken 331, 333
3   Adresseerbaar object zoeken zoeken ADO op woonplaats in combinatie met oppervlakterange, status, gebruiksdoel, type en geconstateerd woonplaats in combinatie met oppervlakterange, status, gebruiksdoel, type en geconstateerd Adresseerbaar objecten overzicht ADO’s met gecontateerd tbv belastingzaken 334
3   Adresseerbaar object zoeken zoeken ADO op contour in combinatie met oppervlakterange, status, gebruiksdoel, type en geconstateerd contour in combinatie met oppervlakterange, status, gebruiksdoel, type en geconstateerd Adresseerbaar objecten ADO’s en gerelateerde panden vinden in een bepaald gebied met gecontateerd tbv handhaving stedelijke ontwikkelingen en belastingzaken 19, 331, 332, 334