Release notes BAG Huidige bevragingen API

Versie 1.3.0 (20-09-2021)

In deze release is een bugfix opgenomen over “mogelijk onjuist” bij een adres. Naast wijzigingen in de API specificaties is een feature-file toegevoegd.

Opgeloste issues

Link Github Beschrijving
306 Als medewerker gebiedsontwikkeling wil ik op basis van bepaalde kenmerken van appartements-adressen/verblijfsobjecten zoals bouwjaar Pand (en energielabel) in een bepaald gebied kunnen zoeken
370 Http status code 415 voor fout “Coördinatenstelsel {crs} in Content-Crs wordt niet ondersteund.” incorrect
404 Als gebruikers van de API wil ik exact kunnen zoeken zoeken op postcode en huisnummer

Versie 1.2.0 (22-06-2021)

In deze release zijn enkele bugs in productie opgelost. Tevens zijn er enkele wijzigingen aan de API-specificaties en de feature-files aangebracht. Er worden nu adresregels geleverd met daarin het samengestelde adres. De Header Content-Crs is voorzien van een default waarde. Op /adressen worden de resultaten gesorteerd geretourneerd.

Opgeloste issues

Link Github Beschrijving  
234 gebruik relatieve urls voor interne links  
293 Expand gerelateerde resource als relatie in onderzoek is  
294 Als gebruiker (nader te bepalen) wil ik de inhoud van de mogelijkOnjuist gegevensgroep kunnen filteren  
309 wijzigen description zoekparameter zoekresultaat get/adressen/zoek e.a.  
338 Underscores verwijderen uit componentnamen en enumeratienamen.  
343 Gebruiker mag niet worden verplicht om Accept-Crs te definieren \
360 Als gebruiker wil ik het samengesteld adres krijgen  
363 als developer van de BRK API wil ik de korteNaam kunnen leveren bij het adres van een kadastraal object  
364 toevoegen controle op minimale en maximale lengte invoer zoek  
371 Is Content-Crs noodzakelijk bij bevraging van panden endpoint  

Versie 1.1.1 (03-03-2021)

In deze release zijn enkele bugs in productie opgelost. Er zijn geen wijzigingen gedaan aan de API specificaties.

Link Github Beschrijving
340 Links geven http in plaats van https
376 last link verwijst niet naar de laatste pagina

Versie 1.1.0 (16-09-2020)

In deze release is functionaliteit toegevoegd voor het raadplegen van een adres op basis van de adresseerbaar object identificatie (307), en voor het zoeken van panden op basis van de nummeraanduiding identificatie (271).

Opgeloste issues

De volgende issues zijn in deze release opgelost.

Link Github Beschrijving
305 Juiste foutmelding bij niet-toegestane combinatie van queryparameters
308 Toelichtingen bij mogelijkOnjuist
310 Pagination headers niet correct
320 Controle Accept-Crs nauwkeuriger maken bij vragen specifieke velden uit een gerelateerde resource met de expand parameter

Known issues

De volgende issues staan nog open, oplossing volgt in een latere versie:

| Link Github | Beschrijving | | — | — | — |

Versie 1.0.0 (12-08-2020)

De OpenAPI Specificatie (v3) van de Huidige bevragingen API is te vinden via de volgende URL: https://api.bag.kadaster.nl/esd/huidigebevragingen/v1/openapi.yaml

Hieronder staan de endpoints die op dit moment te benaderen zijn. Verdere details staan in de specificatie.

  • /adressen/zoek
  • /adressen
  • /adressen/{nummeraanduidingidentificatie}
  • /adresseerbareobjecten/{adresseerbaarobjectidentificatie}
  • /adresseerbareobjecten
  • /woonplaatsen/{woonplaatsidentificatie}:
  • /openbareruimten/{openbareruimteidentificatie}
  • /nummeraanduidingen/{nummeraanduidingidentificatie}
  • /panden/{pandidentificatie}
  • /panden

Known issues

De volgende functionaliteiten zijn nog niet beschikbaar, dit volgt in een latere versie:

Link Github Beschrijving
307 Adres bevragen met adresseerbaarobject-identificatie
271 Panden bevragen met nummeraanduiding-identificatie
288 Toelichtingen bij de “mogelijk onjuist”
23 305 Uitbreiding foutafhandeling zodat foutmeldingen consequent zijn over alle Haal Centraal API’s
- Opvragen nummeraanduiding die niet gekoppeld is aan een verblijfsobject
- Controle Accept-Crs nauwkeuriger maken bij vragen specifieke velden uit een gerelateerde resource met de expand parameter
265 Via fields-parameter opvragen van link zonder “_links” toe te voegen
234 Interne URL’s in de response worden relatief (zijn nu allemaal absolute links)
310 Pagination headers niet correct