Getting Started

De ‘Bevraging Ingeschreven Persoon’ Web API is gespecificeerd in OpenAPI specifications (OAS).

Wil je de API gebruiken? Dit kun je doen:

 1. Bekijk de functionaliteit en specificaties
 2. Implementeer de API Client
 3. Probeer en test de API

Functionaliteit en specificaties

Je kunt een visuele representatie van de specificatie genereren met Swagger UI of Redoc.

De (resolved) OAS3 kun je hier downloaden: openapi.yaml.

De functionele documentatie vind je in features.

Implementeer de API client

Client code kun je genereren met de “genereervariant” van de API-specificaties en een code generator. Een overzicht met codegeneratoren kun je vinden op OpenAPI.Tools.

Deze repo bevat scripts waarmee je met OpenAPI Generator client code kunt genereren in JAVA, .NET (Full Framework & Core) en Python. De makkelijkste manier om de code generatie scripts te gebruiken, is door deze repo te clonen. Na het clonen kun je met npm install de benodigde packages installeren en kun je met npm run

 • oas:generate-java-client (voor JAVA client code)
 • oas:generate-netcore-client (voor .NET Core client code)
 • oas:generate-net-client (voor .NET Full Framework client code)
 • oas:generate-python-client (voor Python client code)

Een lijst met andere ondersteunde generator opties kun je vinden in de Generators List van OpenAPI Generator.

Note. De prerequisite van OpenAPI Generator is JAVA. Je moet een JAVA runtime installeren voordat je OpenAPI Generator kunt gebruiken

Probeer en test de API

Wil je de ‘Bevraging Ingeschreven Persoon’ Web API proberen en testen? Kijk op: https://www.haalcentraal.nl/haalcentraal/api/brp

Om de web api te gebruiken heb je een apikey nodig. Deze voeg je aan een request toe als header “X-API-KEY”. Een API-key vraag je aan bij de product owner c.dingemanse@comites.nl.

De Haal Centraal probeeromgeving gebruikt GBA-V op basis van de gemeentelijke autorisatie “Algemene gemeentetaken” voor buitengemeentelijke personen. Dit betekent dat de GBA-V niet alle gegevens teruggeeft die in de response zijn gedefinieerd. In de API mapping kun je zien welke gegevens wel of niet onder deze autorisatie vallen.

Je kan de Haal Centraal probeeromgeving niet gebruiken vanuit de browser, dus ook niet vanuit de browserversie van Postman. Gebruik dus de desktopversie van een testtool (zoals Postman) om berichten te sturen.

Importeer de specificaties in Postman

De werking van de ‘Bevraging Ingeschreven Persoon’ Web API is het makkelijkst te testen met behulp van Postman. We hebben al een Postman collection voor je klaargezet. Deze kun je importeren in Postman.

In Postman kun je de ‘Bevraging Ingeschreven Persoon’ OpenAPI specificatie importeren en visueel de verschillende endpoints aanroepen. Volg deze stappen om het OpenAPI specificatie bestand te importeren:

Import

1.Klik op de Import button om de Import dialog box te openen

'Import From Link'
2.Selecteer ‘Import From Link’ tab, plak de volgende url in de ‘Enter a URL and press Import’ textbox en klik op de Import button

https://raw.githubusercontent.com/VNG-Realisatie/Haal-Centraal-BRP-bevragen/master/specificatie/genereervariant/openapi.yaml

Generate Postman collection
3.Klik op de Next button om een Postman collectie te genereren uit het OpenAPI specificatie bestand

Postman collection overview
4.Import overzicht

Configureer de url en api key

 1. Klik bij “Bevragingen Ingeschreven Personen” op de drie bolletjes. Generate Postman collection
 2. Klik vervolgens op Edit
 3. Selecteer tabblad “Authorization”
 4. Kies TYPE “API Key”
 5. Vul in Key: “x-api-key”, Value: de API key die je van Cathy hebt ontvangen, Add to: “Header”
 6. Selecteer tabblad “Variables”
 7. Vul bij baseUrl INITIAL VALUE en bij CURRENT VALUE: https://www.haalcentraal.nl/haalcentraal/api/brp
 8. Klik op de knop Update

Raadpleeg een Ingeschreven Natuurlijk Persoon

Selecteer hiervoor de /GET ingeschreven Natuurlijk Persoon request.
/GET ingeschreven Natuurlijk Persoon request
In het rechterscherm zie je een invoerscherm voor de request. Uncheck voor de volgende voorbeeldaanroep de expand en fields Query Params en vul in de burgerservicenummer Path Variabele een bsn in (zie onderaan de Getting started voor mogelijke burgerservicenummers).

Klik op de Send button om de request naar de endpoint te sturen. De Web API reageert dan met een response:
Response

De Web API gebruikt de HAL (Hypertext Application Language) standaard om links op te nemen naar gerelateerde resources en/of om bij een resource gerelateerde resources op te nemen (embedden).
In de response hierboven kun je zien dat het _links/ouders element links bevat naar de ouders van de persoon.

Je kunt ook oudergegevens embedden bij het bevragen van een persoon. Dit doe je met de expand Query Parameter. Behalve de ouders kun je ook kind(-eren) en partner(s) in de bevraging van een ingeschreven persoon embedden. Deze gegevens zijn te vinden onder de _embedded element: expand parameter
In dit figuur zie je hoe de expand Query Parameter eruit moet zien om de ouders, kinderen en partner te embedden in de response van een ingeschreven persoon.

Je kunt ook alleen specifieke kenmerken van een ingeschreven persoon opvragen met behulp van de fields Query Parameter. Hieronder zie je een bevraging met de fields Query Parameter gezet op burgerservicenummer,naam,geboorte.datum. fields parameter

Testpersonen

Deze tabel bevat de burgerservicenummers van testpersonen voor specifieke situaties waarmee de ‘Bevraging Ingeschreven Persoon’ Web API kan worden getest.

burgerservicenummer situatie
999993847 ouders, partner, kinderen, BAG-adres, verblijfplaats in onderzoek
999992077 overleden
999993483 geëmigreerd, verblijf buitenland, geheimhouding, uitgebreide verblijfplaatshistorie
999990482 niet-BAG adres
000009921 locatiebeschrijving
999993653 niet-Nederlandse nationaliteit, ouders niet ingeschreven
999995017 actuele en historische verblijfstitel
999990408 gezag minderjarige
999994669 verblijfplaatshistorie met verblijf buitenland en locatiebeschrijving en adrescorrectie
999992806 uitgebreide verblijfstitelhistorie
999993926 actuele en meerdere ex-partners
999991905 twee beëindigde relaties
999993550 partner niet ingeschreven
999990421 meerdere kinderen, wel en niet-ingeschreven

De API gebruikt de GBA-V proefomgeving. Alle testpersonen die daarin voorkomen kun je ook in de API gebruiken. De volledige set testpersonen kan worden gedownload bij de RvIG. Een vertaling van GBA-V (LO GBA) attributen naar BRP API properties staat beschreven in de BRP-LO GBA mapping.