Goals Canvas BRP bevragen

WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. Gericht zoeken met één of meer BSNs + gevonden persoonsgegevens filteren op persoons- en/of relatiekenmerken BSNs + optioneel naam- persoonskenmerk(en) filter en/of naam- relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren. 525 327, 735, 768, 784, 782, 774, 773, 772, 758, 736, 734, 732, 733, 730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 721, 717, 714, 713, 689, 675, 646, 638, 280, 279, 277, 276, 275, 274, 607
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. gericht zoeken op geboortedatum en geslachtsnaam + gevonden persoonsgegevens filteren op persoons- en/of relatiekenmerken geboortedatum + (deel van) geslachtsnaam + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties (zie onder) Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren. 447
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. gericht zoeken op geslachtsnaam, en woonplaatsgegevens + gevonden persoonsgegevens filteren op persoons- en/of relatiekenmerken (deel van) geslachtsnaam + gemeente + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties (zie onder) Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren.  
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. gericht zoeken op postcode en huisnummer + gevonden persoonsgegevens filteren op persoons- en/of relatiekenmerken postcode + huisnummer + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties (zie onder) Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren. 800, 8, 446
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. gericht zoeken op straat, huisnummer en gemeente + gevonden persoonsgegevens filteren op persoons- en/of relatiekenmerken straat + huisnummer + gemeente + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties (zie onder) Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren. 9, 446
Zoeken en raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. gericht zoeken op identificatie van adres of adresseerbaar object of pand + gevonden persoonsgegevens te filteren op persoons- en/of relatiekenmerken Identificatie adres of Identificatie verblijfsobject, standplaats of ligplaats + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter en optioneel indicatie “inclusief overleden personen”. verzameling (gefilterde) personen en/of relaties (zie onder) Raadplegen van een collectie personen of het selecteren van een persoon uit de collectie om een wettelijke taak uit te voeren. 345, 801
Raadplegen van exact die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. Door een identificatie van persoon op te geven en gevonden persoonsgegevens te filteren op persoons- en/of relatiekenmerken BSN + optioneel naam- persoonskenmerkenfilter en/of naam-relatiekenmerken filter (gefilterde) persoon bevat mogelijk deze persoonsgegevens: burgerservicenummer, geslacht, geheimhouding, leeftijd, eerste inschrijving, kiesrecht, naam, in onderzoek, nationaliteiten, geboorte, opschorting, overlijden, verblijfplaats, gezag, verblijfstitel, reisdocumentnummers. - inclusief (gefilterde) relaties (ouders, partners, kinderen) als daarom is gevraagd, - inclusief overleden personen als daarom is gevraagd. raadplegen van persoonsgegevens en relaties van persoon voor het uitvoeren van een wettelijke taak. 789, 788, 785, 781, 780, 778, 772, 773, 774, 774, 732, 734, 736, 758, 733, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 721, 717, 714, 713, 715, 712, 710, 767, 689, 675, 769, 280, 279, 277, 276, 275, 274
samengestelde gegevens waarmee je persoon kunt aanschrijven in formele en minder formele communicatie (brief, e-mail, dm etc.) Door bij filteren deze kenmerken toe te voegen aan het filter. Als je niet filtert krijg je de kenmerken standaard terug. default: niets, bij filter: de kenmerken aan het filter toevoegen. (gefilterde) persoon bevat naast bovenstaande gegevens ook voorletters, aanhef, aanschrijfwijze, regel voorafgaand aan aanschrijfwijze en gebruik in lopende tekst. Personen direct correct formeel en minder formeel aanschrijven of correct tot hen richten in bijvoorbeeld e-mailverkeer of dm bij het uitvoeren van een wettelijke taak. 781, 758, 736, 734, 733, 732, 730, 729, 727, 726, 725, 724, 717, 713, 689, 675, 674, 636,
leeftijd van persoon Door bij filteren het kenmerk leeftijd aan het filter toe te voegen. Als je niet filtert krijgt de leeftijd standaard terug. default: niets, bij filter: leeftijd en/of de leeftijd van de relatie (kind ouder partner) aan het filter toevoegen. (gefilterde) persoon of relatie bevat naast bovenstaande gegevens ook leeftijd Bepalen of persoon aan criteria voldoet, zonder daarbij onnodig persoonsgegevens te raadplegen. 774, 691, 689, 690, 772, 773,
WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
Raadpleeg de kinderen van persoon Door een identificatie van persoon op te geven en gevonden kind gegevens te filteren op kenmerken BSN persoon + optioneel kind kenmerkenfilter (gefilterde) gegevens van kinderen zoals die bij persoon in de BRP zijn geregistreerd - kinderen van persoon raadplegen, - eigenschappen van kinderen raadplegen (die niet als persoon in de BRP zijn geregistreerd), - het BSN gebruiken om andere persoonsgegevens van kind(eren) op te vragen 784, 783, 719, 712, 710, 691, 689, 690, 666, 638, 669,
Raadpleeg de ouders van persoon Door een identificatie van persoon op te geven en gevonden oudergegevens te filteren op kenmerken BSN persoon + optioneel ouder kenmerkenfilter (gefilterde) gegevens van ouders zoals die bij persoon in de BRP zijn geregistreerd - ouders van persoon raadplegen, - eigenschappen van ouders raadplegen (die niet als persoon in de BRP zijn geregistreerd), - het BSN gebruiken om andere persoonsgegevens van ouder(s) op te vragen 720, 719, 712, 710, 690, 666, 638, 769,
Raadpleeg de partners van persoon Door een identificatie van persoon op te geven en gevonden partnergegevens te filteren op kenmerken BSN persoon + optioneel partner kenmerkenfilter (gefilterde) gegevens van partner(s) zoals die bij persoon in de BRP zijn geregistreerd - partners van persoon raadplegen, - eigenschappen van partner(s) raadplegen (die niet als persoon in de BRP zijn geregistreerd), - het BSN gebruiken om andere persoonsgegevens van partner(s) op te vragen 787, 771, 719, 712, 710, 691, 666, 638, 769