Goals canvas BRP bewoning

WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    free query op BAG adressen en verblijfsobjecten (zoeken adresseerbaar objectidentificatie, nummeraanduiding) nummeraanduiding, adresseerbaarObjectIdentificatie nummeraanduiding of adresseerbaarObjectIdentificatie vinden om bewoningen te raadplegen  
bewoners vinden van een adres zoek bewoners van de woning, woonboot of woonwagen door een adresseerbaar object of nummeraanduiding op te geven AdresseerbaarObjectIdentificatie, NummeraanduidingIdentificatie of BSN, expandparameter met de velden van de ingeschreven persoon waarin men is geinteresseerd. Collectie van de bewoners die nu op deze verblijfsplaats zijn ingeschreven in de vorm van expandable ingeschreven personen + functieadres (woonadres of briefadres). bewoners en breifadreshouders van een verblijfsobject, standplaats ligplaats of nummeraanduiding vinden 464, 465, BUS28, BUS11, BUS33, BUS31
aantal bewoners per adres + leeftijd + geslacht zoek bewoners van een nummeraanduiding of adresseerbaar object AdresseerbaarObjectIdentificatie, NummeraanduidingIdentificatie of BSN, expandparameter met de velden van de ingeschreven persoon waarin men is geinteresseerd. Collectie van de bewoners die nu op deze verblijfsplaats zijn ingeschreven in de vorm van expandable ingeschreven personen + functieadres. Aantal met woonadres kan door client worden geteld aantal bewoners + leeftijd + geslacht vinden 454, BUS30
bewoners vinden van een adres binnen een bepaalde periode of op peildatum zoek bewoners van de woning, woonboot of woonwagen door een adres, peildatum of periode op te geven zie boven + peildatum of + periode (datumVan en datumTotEnMet) Collectie van bewoners van het adresseerbaarObject of nummeraanduiding die op de opgegeven peildatum of periode op deze verblijfsplaats wonen/woonden in de vorm van een expandable ingeschreven persoon + bij elke bewoner de periode dat hij/zij er woonde +functieadres bewoners van een verblijfsobject, standplaats ligplaats, nummeraanduiding vinden op peildatum of binnen een periode 224, BUS26, BUS21, BUS19, BUS11, BUS7, BUS33
gemiddelde bewoningsduur in een periode vraag de gemiddelde duur van de bewoning (in maanden) van een verblijfsobject of nummeraanduiding over een bepaalde periode nummeraanduidingIdentificatie of adresseerbaarObjectIdentificatie + periode (datumVan + datumTotEnMet) verloop op een verblijfsobject in gemiddelde bewoningsduur in maanden binnen de opgegeven periode. Ingeschreven personen op briefadres zijn uitgesloten. gemiddelde bewoningsduur bepalen 403
aantal verhuisbewegingen op een adres binnen een periode vraag het aantal verhuisbewegingen van alleenstaanden en gezinnen over een bepaalde periode op een verblijfsobject of nummeraanduiding nummeraanduidingIdentificatie of adresseerbaarObjectIdentificatie+ datumVan + datumTotEnMet aantal inverhuizingen van gezin/alleenstaande + aantal uitverhuizingen van gezin/alleenstaande op een verblijfsobject of nummerAanduiding. Ingeschreven personen op briefadres zijn uitgesloten. aantal verhuisbewegingen op een verblijfsobject of adres vinden binnen een periode 251, 201
WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
Alle bewoners van een bepaald gebied vinden zoek de bewoner van alle verblijfsobjecten, woonboten en woonwagens in een Gebied
contour + expandparameter met de velden van de ingeschreven persoon waarin men is geinteresseerd. reeks van adressen met bewoners (functieadres + expandable ingeschreven persoon) alle adressen met hun bewoners binnen een contour 463, 456
Alle bewoners van verblijfsobjecten in een pand vinden bewoners van alle verblijfsobjecten/adressen in een Pand
PandID + expandparameter met de velden van de ingeschreven persoon waarin men is geinteresseerd.
reeks van adressen met bewoners (functieadres + expandable ingeschreven persoon) Alle adressen en hun bewoners in pand vinden om aan te schrijven 410, BUS14
Aantal bewoners per pand vinden zoek het aantal bewoners van een pand invoeren PandID + expandparameter met de velden van de ingeschreven persoon waarin men is geinteresseerd.
aantal bewoners van het pand (functieadres + expandable ingeschreven persoon) Aantal bewoners van een pand vinden 266