Goals canvas HR bevragen

Zoek natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van een bedrijf of organisatie die deelneemt aan het economisch verkeer

PRIO WHATS HOW INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    A. zoek natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van een bedrijf of organisatie die deelneemt aan het economisch verkeer zoeken ingeschreven natuurlijke personen (buiten scope) free query search op persoonskenmerken (naam, zetel) en vestigingskenmerken (postcode huisnummer, adreskenmerken) van rechtspersoon en HandelsregisterNatuurlijkPersoon rechtspersonen en HandelsregisterNatuurlijkPersonen identificatie rechtspersoon (RSIN) of HandelsregisterNatuurlijkPersoon identificatie vinden om als padparameter/queryparameter te gebruiken BUS14, BUS11, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1
  Een eigenaar aanschrijven van bedrijf of organisatie die deelneemt aan het economisch verkeer (of kadastraal onroerende zaak) raadpleeg de de aanschrijfwijze en het correpondentie-adres RSIN of identificatieHandelsregisterNatuurlijkPersoon aanschrijfwijze en correspondentie-adres van rechtspersoon of handelsRegisterNatuurlijkePersoon eigenaar bedrijf, organisatie of kadastraal onroerende zaak aanschrijven BUS14, BUS11, 11, 10, 7, 5, 3, 2, 1
  raadplegen waar een persoon of rechtspersoon gevestigd is raadpleeg het vestigingsadres RSIN of identificatieHandelsregisterNatuurlijkPersoon vestigingsadres raadplegen vestigingsadres van een persoon (om te controleren of iemand belanghebbend is) 1
  raadplegen van welke maatschappelijke activiteiten een ingeschreven persoon eigenaar is (geweest) raadpleeg alle maatschappelijke activiteiten waarvan een persoon eigenaar is of is geweest BSN of RSIN maatschappelijke activiteiten waarvan een persoon eigenaar is, of is geweest inclusief juridische vorm (overzicht van) maatschappelijke activiteiten vinden waarvan een persoon eigenaar is of is geweest 9, 8, 2, 13, 18, BUS19, 33
  raadplegen van welke maatschappelijke activiteiten een ingeschreven persoon bestuurder is raadpleeg alle maatschappelijke activiteiten waarvan een persoon bestuurder of functionaris is BSN maatschappelijke activiteiten waarvan een persoon bestuurder is bevoegdheid controleren 2, 33
  raadplegen welke onderneming op een adres, adresseerbaar object of perceel is gevestigd raadpleeg een vestiging of onderneming op een adres of perceel adres (openbare ruimtenaam, huisnummer, huisletter, huislettertoevoeging, woonplaats) of postcode huisnummer, punt op de kaart vestigingen op het adres of perceel raadplegen wie er op een adres of perceel gevestigd is 6

Zoek maatschappelijke activiteit, vestigingen of rechtspersonen

PRIO WHATS HOW INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    B. zoek maatschappelijke activiteit, vestigingen of rechtspersonen KVKnummer, nummeraanduidingidentificatie, woonplaatsnaam, BAGID adresseerbaar object, free query op handelsnaam, zetel, postcode + huisnummer-letter-toevoeging, openbare ruimtenaam huisnummer-letter-toevoeging, puntgeometrie (pand?) maatschappelijke activiteiten, rechtspersonen of vestigingen maatschappelijke activiteiten, rechtspersonen of vestigingen vinden 10, 11
2 raadplegen wie handelingsbevoegd of vertegenwoordigingsbevoegd is namens een organisatie door vestiging, rechtspersoon of maatschappelijke activiteit te raadplegen RSIN, KVKnr, vestigingsnummer vestiging, rechtspersoon of maatschappelijke activiteit inclusief handelingsbevoegde en vertegenwoordigingsbevoegde personen handelingsbevoegde en vertegenwoordigingsbevoegde personen vinden van een organisatie 2, 3, 20, 31
5 raadplegen persoon of rechtspersoon door persoon of rechtspersoon te raadplegen RSIN of BSN rechtspersoon of persoon met maatschappelijke activiteit controleren bestaan (om aan te verhuren of bepalen of aan de voorwaarden wordt voldaan) 4, 12, 15, 31
3 aanschrijven gebruiker van een pand door maatschappelijke activiteit of vestiging aan te schrijven KVKnr of vestigngsnummer maatschappelijke activiteit of vestiging gebruiker van een pand aanschrijven 10
4 raadplegen wie eigenaar is van een horecavoorziening/ onderneming door de eigenaar van de maatschappelijke activiteit of vestiging op te zoeken KVKnr of vestigingsnummer maatschappelijke activiteit of vestiging met identiticatie van de eiegnaar (persoon) eigenaren opzoeken 12, 20, 31
6 mac raadplegen door maatschappelijke activiteit te raadplegen KVKnr maatschappelijke activiteit met vestigingsnaam, hoofdadres, rechtsvorm, soort onderneming, activiteiten, oprichtingsdatum, eigenaar/aandeelhouders, bestuurders en contactgegevens, onder welke branche de mac valt, datum inschrijving en datum uitschrijving uitvoeren bibop toets BUS16, 19, 20, 31, 30, 29, 26, 25
  (stille) vennoten en geldschieters vinden door de rechtspersoon te raadplegen RSIN vennoten, aandeelhouders etc. stille vennoten vinden 31, 27
  BV contructies inzichtelijk maken (BV’s naast, boven en onder vinden) door de rechtspersoon te raadplegen en daarmee de contructie inkaart te brengen RSIN holdings vinden en hun aandeel in andere BV’s BV constructies inzichtelijk maken 28
  historie maatschappelijke activiteit raadplegen door maatschappelijke activiteit te raadplegen KVKnr nader te bepalen uitvoeren bibop toets 17, 33