Haal Centraal WOZ bevragen v1.0 is live!

lint oas generate postman collection

API voor het zoeken en raadplegen van WOZ objecten en WOZ waardes.

Direct aan de slag?

Bronnen

Contact

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2020 Licensed under the EUPL