Goals canvas WOZ bevragen

Zoek persoon, niet natuurlijke persoon, ondernemingen, vestigingen of kadastraalonroerendezaken waarvan een persoon eigenaar is (geweest)

PRIO   WHATS HOW INPUT OUTPUT GOALS STORIES
      A. zoek persoon, niet natuurlijke persoon, ondernemingen, vestigingen of kadastraalonroerendezaken waarvan een persoon eigenaar is (geweest). Allen buiten scope       zie BRK bevragen, BRP bevragen, HR bevragen
  /wozobjecten WOZ waarde van eigendommen vinden door identificatie(s) op te geven van kadastraal onroerende zaken in eigendom of identificatie belanghebbende op te geven kadastraalonroerendezaakidentificatie of RSIN of BSN of KVKnr of vestigingsnummer WOZobjecten met waarde, waardeInonderzoek, met een link naar alle relaties (andere KOZ, BAGobjecten, personen) uitvoeren vermogenstoets TOZO, participatiewet bijstand, ondermijning 6, 5, 4, BUS1
  /wozobjecten historische WOZ waarde van (historische eigendommen) vinden door identificatie belanghebbende op te geven + periode en peildatum kadastraalonroerendezaakidentificatie of RSIN of KVKnr of vestigingsnumer + periode of peildatum (historische) WOZobjecten met waarde, waardeInonderzoek, met een link naar eigenaren ondermijning, BUS1  
    historische WOZ waarden van een WOZ object vinden door identificatie(s) op te geven van kadastraal onroerende zaken die in eigendom zijn geweest eigendom of WOZobjectIdentificatie + periode en peildatum kadastraalonroerendezaakidentificatie of WOZObjectIdentificatie + periode of peildatum (historische) WOZobjecten met waarde, waardeInonderzoek, met een link naar eigenaren wet Bibop, BUS2  

Zoek nummeraanduiding, verblijfsobject, kadastraal onroerende zaak

PRIO   WHATS HOW INPUT OUTPUT GOALS STORIES
      B. zoek nummeraanduiding, verblijfsobject, kadastraal onroerende zaak Allen buiten scope        
  /wozobjecten/{wozobjectidentificatie} detailgegevens, gebruiker en eigenaar WOZ object raadplegen door postcode huisnummer op te geven of identificatie(s) nummeraanduiding, VBO of kadastraal onroerende zaak WOZobjectidentificatie, nummeraanduidingidentificatie, addressseerbaar objectIdentificatie, postcode huisnummer woz object(en) met deelobjecten waarde, waardeInonderzoek, soort object code (SOC), eigenaar en gebruikersidentificatie, met een link naar alle relaties (andere KOZ, BAGobjecten, personen), overige object gegevens (nader te bepalen: taxatierapport gebruiksoppervlakte, aantal kamers, woonlagen, indeling, woonoppervlakte) eindverantwoordelijkheid als bronhouder dragen, gebiedsontwikkeling, Vergunningen, toezicht en handhaving, belastingzaken, parkeren, statistiek tbv beleid, opsporing uitkeringsfraude 7, 13, 14, 15, 16, 12, 11, 9, BUS3, 17
    zoeken WOZ object contour icm door soort objectcode = drive-in woning, parkeergarages op te geven contour icm soort object code woz object(en) met deelobjecten waarde, waardeInonderzoek, soort object code (SOC), eigenaar en gebruikersidentificatie, met een link naar alle relaties (andere KOZ, BAGobjecten, personen), overige object gegevens (nader te bepalen: taxatierapport gebruiksoppervlakte, aantal kamers, woonlagen, indeling, woonoppervlakte) vinden van drive-inwoningen in een gebied/gemeente 10, 18