Fout of bug melden

Je wilt een fout of bug in een van onze API’s melden. Je kunt een fout of bug doorgeven door een issue aan te maken in GitHub. We pakken je melding zo snel mogelijk op.

Meld een fout of bug

  • Maak een issue aan in GitHub via de onderstaande links.
  • Beschrijf de fout en geef aan welk resultaat je had verwacht.
  • Geef het reproductiepad op (testcase, endpoint, request).
  • Lees meer over GitHub in de tutorial.

BAG Bevragen

Maak een issue aan>>

BRK Bevragen

Maak een issue aan>>

WOZ Bevragen

Maak een issue aan>>

BRP Persoon

Maak een issue aan>>

BRP Historie

Maak een issue aan>>

BRP Bewoning

Maak een issue aan>>

BRP Reisdocumenten

Maak een issue aan>>

BRP Tabellen

Maak een issue aan>>