Haal Centraal BRK bevragen

lint oas generate sdks generate postman collection

API voor het zoeken en raadplegen van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

BRK bevragen v1.4 is live!

BRK bevragen levert nu ook:

  • inzicht in de filiatie van Kadastraal onroerende zaken
  • zoeken in relatie tot gorzen en aanwassen

Bekijk de release notes.

Direct aan de slag?

Doorontwikkeling van de BRK bevragen API

Komende periode wordt de API uitgebreid met andere erfpachters. Dat zijn de eigenaren van de appartementsrechten die uit erfpacht zijn ontstaan. Ook worden sluimerende appartementsrechten zichtbaar gemaakt (v1.5).

Bronnen

Contact

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2020 Licensed under the EUPL