Goals canvas BRK bevragen

Zoek persoon

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
      A. zoek persoon zoeken ingeschreven natuurlijke personen (buiten scope) free query op persoonskenmerken van kadasterNatuurlijkPersoon, KadasterNietNatuurlijkPersoon, IngeschrevenNietNatuurlijkPersoon kadasterNatuurlijkPersoon, KadasterNietNatuurlijkPersoon, IngeschrevenNietNatuurlijkPersoon persoon vinden 35,6,5,4,3,2
  /kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar
Via de identificatie van de zakelijkgerechtigde.
kadastrale eigendommen van een persoon vinden A+1. zoek kadastrale eigendommen van persoon invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) kadastraal onroerende zaken in eigendom van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel kadastrale eigendommen van persoon vinden 83,72,61,35,BUS38,BUS36,BUS17,BUS11,BUS6,35,75,170,167,164,BUS12,BUS39
  /kadastraalonroerendezaken?burgerservicenummer=132451412
/kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412
alle kadastraal onroerende zaken waarop een persoon een zakelijk recht heeft vinden. A+2. zoek alle zakelijke rechten van een persoon invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) kadastraal onroerende zaken met een zakelijk recht van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel zakelijke rechten van persoon vinden BUS26,BUS11,6,BUS38
  /hypotheken?burgerservicenummer=132451412&type=geldverstrekker
/hypotheken?persoon__identificatie=132451412&type=geldverstrekker
hypotheken van de geldverstrekker vinden A+3. zoek hypotheken van de geldverstrekker invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) hypotheken van de geldverstrekker hypotheken van de geldverstrekker vinden BUS16,67,BUS9
  /hypotheken?burgerservicenummer=132451412&type=onderpandgever
/hypotheken?persoon__identificatie=132451412&type=onderpandgever
hypotheken van de onderpandgever vinden (kan kadaster niet leveren) A+4 zoek hypotheken onderpandgever invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) hypotheken van de onderpandgever hypotheken van de onderpandgever vinden BUS6
  /kadastraalonroerendezaken?burgerservicenummer=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar&fields=kadastraleObjectIdentificatie
/kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar&fields=kadastraleObjectIdentificatie
Via de identificatie van de zakelijkgerechtigde.
aantal eigendommen van een persoon vinden A+4 zoek het aantal kadastrale objecten in eigendom van een persoon invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) het aantal kadastraal onroerende zaken in eigendom van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel aantal kadastrale eigendommen van persoon vinden 170
  /beslagen?burgerservicenummer=132451412&type=beslaglegger
/beslagen?persoon__identificatie=132451412&type=beslaglegger
Zoek beslagleggingen door persoon A+5 zoek beslagleggingen door persoon invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) + periodeVanTotEnMet kadastraal onroerende zaken waarop beslag is gelegd gedurende de opgegeven periode beslagleggingen door persoon vinden 130,68
    erfpachtscontracten van zakelijk gerechtigde die binnen de opgegeven periode worden beeindigd A+6 zoek aflopende erfpachtscontracten van persoon (= erfpachtgever)</span> invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadasterpersoonIdentificatie) + periodeVanTotEnMet kadastraal onroerende zaken waarvan het erfpachtcontract eindigt gedurende de opgegeven periode aflopende erfpachtcontracten 81
  /kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens?persoon__identificatie opvragen of een persoon in het verleden koz in eigendom heeft gehad/verkocht zoek historische zakelijke rechten van een persoon identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) evt. aangevuld met periodeVanTotEnMet of peildatum kadastraal onroerende zaak voorkomens waarin persoon een zakelijk recht heeft (gehad) gedurende de opgegeven periode opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid, uitvoering WOZ 73,74,BUS38,BUS36
  /hypothekenhistorischevoorkomens?kadastraalonroerendezaakidentificatie historische hypotheken van geldverstrekker vinden zoek historische hypotheken die door geldverstrekker zijn gefinancierd identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) evt. aangevuld met periodeVanTotEnMet of peildatum kadastraal onroerende zaak voorkomens met hypotheken die door persoon zijn gefinancierd opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid BUS10,BUS16

Zoek Kadastraal Onroerende Zaak

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
      B. zoek Kadastraal Onroerende Zaak (zoeken nummeraanduiding, verblijfsobject, ligplaats, standplaats buiten scope) nummeraanduiding, BAGID verblijfsobject, BAGID standplaats, BAGID ligplaats, NIET ADRESSEERBAAR OBJECT, free query op postcode + huisnummer-letter-toevoeging, openbare ruimtenaam huisnummer-letter-toevoeging (fuzzy), kaart (contour, punt) kadastraal onroerende Zaken kadastraal onroerende zaak vinden 34,38,7,1
2 /kadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/zakelijkGerechtigden zakelijk gerechtigden en hun rechten vinden van een Kadastrale onroerende zaak + aktes B+1. zoek zakelijk gerechtigden en hun rechten kadastrale identificatie zakelijk rechten en de bijbehorende gerechtigden inclusief de stapeling en gezamenlijk aandeel, en de aantekeningen en de erfpachtcanons zakelijk gerechtigden en hun rechten vinden BUS32,BUS3,118,43,BUS11,BUS1,127,78,44,28,BUS26,BUS25,BUS4,80
1 /kadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/zakelijkGerechtigden?zakelijkGerechtigde__type=”eigenaar eigenaren vinden van een kadastraal onroerende zaak B+2. zoek eigenaren kadastrale identificatie eigenaren Kadastraal Onroerende Zaak en hun aandeel, inclusief het gezamenlijk aandeel eigenaren vinden van een kadastraal onroerende zaak (inclusief adressen van kadasterpersonen) 43,162,161,158,140,139,138,137,131,122,120,118,116,BUS35,BUS34,BUS33,BUS31,BUS28,BUS17,BUS11,BUS5,164,160,156,67,159,BUS36,BUS30,BUS5,37,BUS43
5 /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/hypotheken hypotheken vinden van kadastraal onroerende zaak en betrokkenen B+3. zoek zekerheidsstellingen + hypotheeknemer en gever + akte kadastrale identificatie zekerheidsstellingen hypothecair + link naar de akte kadastraal onroerende zaken hypotheken en betrokkenen vinden 75,BUS6,67,BUS16,BUS19,BUS40,BUS41
3 /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie} Eigenschappen raadplegen van KOZ (aanduiding, identificatie, adressen, grenzen, type, kadastrale kaart, coordinaten, oppervlakte, cultuurBebouwdOnbebouwd, koopsom koopjaar) B+4. raadpleeg eigenschappen KOZ kadastrale identificatie eigenschappen eigenschappen raadplegen 126,125,124,115,79,46,41,38,36,31,28,BUS37,BUS23,BUS42
4 /KadastraalOnroerendeZaken/{KadastraalObjectIdentificatie}/ZakelijkGerechtigden/aktes aktes van KOZ vinden en inzien raadpleeg documenten kadastrale identificatie stukken van zakelijk gerechtigden link naar document aktes vinden van een kadastraal roerende zaak 135,32,29,BUS26,BUS20,BUS16/hypotheek,BUS15 makelaar,BUS14
  /publiekrechtelijkebeperkingen/ publiekrechtelijke beperkingen vinden en inzien B+6. raadpleeg publiekrechtelijke beperkingen PRBidentificatie publiekrechtelijke beperkingen + stuk publiekrechtelijke beperkingen vinden van een kadastraal roerende zaak +stuk 133,78,66,BUS18
6 /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/PrivaatrechtelijkeBeperkingen privaatrechtelijke beperkingen vinden en inzien B+7. raadpleeg privaatrechtelijke beperkingen kadastrale identificatie kadastraal onroerende zaak met privaatrechtelijke beperkingen en stuk privaatrechtelijke beperkingen met stukken vinden van een kadastraal roerende zaak 132,78,66,BUS18
7 /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/beslagleggingen
/KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/beslagleggingen/aktes
beslagleggingen vinden en inzien B+8. raadpleeg beslagleggingen kadastrale identificatie kadastraal onroerende zaken met beslagleggingen en stuk beslagleggingen met stukken vinden 68,BUS18,BUS7
8 Kan ook met contour! aangrenzende percelen vinden en inzien raadpleeg aangrenzende percelen + appartmentsrechten invoeren kadastrale identificatie aangrenzende percelen + appartementsrechten aangrenzende percelen + appartementsrechten vinden 160,116,79
  /kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens/{kadastraalonroerendezaakidentificatie}?datumVan&datumTotEnMet Alle eigenschappen (koopsommen, grenzen, splitsingen en samenvoegingen etc.) en zakelijk gerechtigden + koopaktes opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. eigenschappen, aktes en zakelijk gerechtigden vinden van een KOZ op periode of peildatum kadastrale indentificatie met periode voorkomens van (historische) kadastraal onroerende zaak met zakelijk gerechtigden en stukken (BLOB) WOZ/ belastingzaken, opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid, 453,45,42,33,29,BUS13,BUS19,BUS8,BUS22,BUS21,BUS27,BUS14,BUS24,BUS43,BUS20
  /kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens/{kadastraalonroerendezaakidentificatie}/privaatrechtelijkebeperkingen?datumVan&datumTotEnMet privaatrechtelijke beperkingen opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. privaatrechtelijke beperkingen vinden van een KOZ op periode of peildatum kadastrale indentificatie met periode voorkomens van (historische) kadastraal onroerende zaak met privaatrechtelijke beperkingen en stukken Controles en verbeteringen WOZ admi en het behandelen van bezwaar en beroep 616
  /publiekrechtelijkebeperkingenhistorischevoorkomens?kadastraalOnroerendeZaakIdentificatie&datumVan&datumTotEnMet publiekrechtelijke beperkingen opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. publiekrechtelijke beperkingen vinden van een KOZ op periode of peildatum kadastrale indentificatie met periode voorkomens van (historische) publiekrechtelijke beperkingen (inclusief stukken en relaties naar voorkomens van KOZen) Controles en verbeteringen WOZ admi en het behandelen van bezwaar en beroep 617
  Toevoegen properties datumvan en datumTotEnMet            

Zoek Kadastraal roerende Zaak

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
      C. zoek Kadastraal roerende Zaak invoeren nummeraanduiding, free query op postcode + huisnummer-letter-toevoeging, openbare ruimtenaam huisnummer-letter-toevoeging (fuzzy), kaart (contour, punt) kadastraal roerende zaken kadastraal roerende zaken vinden  
    eigenaren vinden van een woonschip of woonwagen C+1. zoek eigenaren van KOZ invoeren kadastrale identificatie eigenaren Kadastraal roerende zaak eigenaren vinden van een woonschip/woonwagen 119,72,73,BUS3,BUS1,BUS12,BUS10,77,BUS2
    zakelijk gerechtigden vinden van woonschip of woonwagen C+2. zoek zakelijk gerechtigden van KOZ invoeren kadastrale identificatie zakelijk gerechtigden Kadastraal roerende zaak zakelijk gerechtigden kadastraal onroerende zaak BUS1,BUS2
    zekerheidsstellingen vinden van kadastraal roerende zaak (woonschip of woonwagen, vliegtuigen en boten) C+3. zoek zekerheidsstellingen (+ hypotheekverstrekker + stukdeel) van KOZ invoeren kadastrale identificatie zekerheidsstellingen (hypotheekverstrekker + stukdeel) kadastraal roerende zaken zekerheidsstellingen vinden van een kadastraal roerende zaak 75,BUS6,BUS10

Zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Pand

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    alle eigenaren van kadastraal onroerende zaken in een pand vinden D. zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Pand invoeren BAGID Pand eigenaren kadastraal Onroerende Zaken (perceel, appartmentsrecht, verblijfsobject, berging of parkeergarage) eigenaren vinden van alle kadastraal onroerende zaken in een pand (perceel, appartmentsrecht, verblijfsobject, berging of parkeergarage) 82,158,122,83,77,49

Zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Gebied

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    alle eigenaren van kadastraal onroerende zaken in een gebied vinden E. zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Gebied
(eerst via de locatieserver wordt op basis van de contour een collectie KOZ-id’s opgehaald en die zijn input voor de bevraging. )
invoeren contour eigenaren kadastraal Onroerende Zaken eigenaren vinden van alle kadastraal onroerende zaken in een gebied 171,155,165,136,77

Zoek de VVE’s in een Pand

PRIO   WHATS HOWS INPUT OUTPUT GOALS STORIES
    alle VVE’s van een pand vinden F. zoek de VVE’s in een Pand invoeren BAGID Pand VVE’s Pand VVE’s vinden van een pand 123,69