Fout of bug melden

Je wilt een fout of bug in een van onze API’s melden. Je kunt een fout of bug doorgeven door een issue aan te maken in GitHub. We pakken je melding zo snel mogelijk op.

Meld een fout of bug

  • Maak een issue aan in GitHub via de onderstaande links.
  • Beschrijf de fout en geef aan welk resultaat je had verwacht.
  • Geef het reproductiepad op (testcase, endpoint, request).
  • Lees meer over GitHub in de tutorial.

Referentiearchitectuur voor het werken met APIs

Maak een issue aan>>

GEMMA Verwerkingenlogging

Maak een issue aan>>

IMWOZ-bevragingen

Maak een issue aan>>

ODS Open RaadsInformatie

Maak een issue aan>>

Regels bij activiteiten

Maak een issue aan>>

Klantinteracties

Maak een issue aan>>