API’s voor zaakgericht werken

Om Zaakgericht Werken (ZGW) een stap verder te brengen wordt de opvolger van de Zaak- en Documentservices (ZDS) ontwikkeld, inmiddels bekend als de ZGW API’s. Hierbij wordt een andere vorm van standaardisatie toegepast. Op basis van relevante informatiemodellen (RGBZ 2.0 en ImZTC 2.2) wordt met zowel publieke als private partijen in een agile proces vormgegeven aan RESTful API’s die concreet invulling geven aan de gewenste standaard. De standaard wordt tegelijk met een referentie-implementatie ontwikkeld om de implementeerbaarheid aan te tonen, en als referentie te dienen voor latere implementaties. Over de voorwaarden voor het gebruik van de referentie implementaties kunt u in de gebruiksvoowaarden lezen.

Alle opgeleverde API’s, oftewel componenten om in GEMMA termen te spreken, zijn noodzakelijk om zaakgericht werken mogelijk te maken. Echter, niet alle componenten hoeven aanwezig te zijn in elk software pakket. Sterker nog, het moet in te stellen zijn waar elk component “leeft”. Zo kan een gemeente een software pakket afnemen dat zowel een ZRC, ZTC en DRC bevat maar als ze overstappen op een ander DRC moet dit eenvoudig te configureren zijn in het software pakket. Het kan dus ook zo zijn dat het ZRC, ZTC en DRC door verschillende leveranciers wordt geleverd, of dat er gebruik wordt gemaakt van een SaaS-oplossing die bijvoorbeeld een ZTC component aanbiedt. Wilt u hier meer over weten, kijk dan bij architectuur.

Lees meer over de api’s in de productvisie

Onder het tablad Standaard vindt u de beschrijving van de standaard. Ontwikkelaars kunnen direct aan de slag met de beschikbare API’s en de implementaties van de referentie componenten. Hoe we samen komen tot API-standaarden, kunt u in de beschrijving hoe bij te dragen lezen.