Introductie

Zaakgericht werken vindt plaats door de uitvoering van zaken. Een groep van gelijksoortige zaken duiden we aan met ‘zaaktype’. Door een zaaktype te specificeren is het bij de start van een zaak (van dat type) bekend hoe deze moet worden uitgevoerd en worden zaken van dat type op gelijke wijze uitgevoerd. Een zaaktypecatalogus bevat de zaaktypen die onderscheiden worden binnen het domein waarop die catalogus gericht is. Het Informatiemodel ZTC geeft duidelijkheid over de kenmerken waarmee een zaaktype beschreven wordt, wat ze betekenen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Hiermee specificeren we de structuur van een catalogus met zaaktypen. Meer informatie over zaaktypecatalogi, zaaktypen en zaakgericht werken vindt u onder het thema zaakgericht werken.

Bij het ontwikkelen van het ImZTC is vooral gefocust op maximale aansluiting op het Informatiemodel Zaken (RGBZ) en op het definiëren van die extra elementen die geen plaats - horen te - hebben in het RGBZ, maar wel van belang zijn voor de besturing van zaken en daarmee dicht aanliggen tegen de wijze waarop systemen zaakgericht werken ondersteunen.

Status

De actuele versie van het ImZTC is versie 2.1 (‘in gebruik’). Dat is ook de versie die is geïmplementeerd in StUF-ZTC 3.10. Het ImZTC is één van de informatiemodellen op het gebied van zaakgericht werken en één van de standaarden van de Gegevens- en berichtenarchitectuur.

Totstandkoming ImZTC

Versie 2.1 van het ImZTC is in 2012/2013 tot stand gekomen als onderdeel van de ZTC2 door een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en ander partijen, onder leiding van KING (nu VNG Realisatie). In 2014 zijn enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot versie 2.1.

Berichtenarchitectuur

Het ImZTC beschrijft de structuur en semantiek van de kenmerken van zaaktypen. Om deze kenmerken te kunnen delen tussen applicaties (uitwisselen van zaaktypen tussen applicaties zoals zaaksystemen en back-office-applicaties), zijn berichten nodig. Hiertoe is het versie 2.1 van het ImZTC uitgewerkt in StUF-ZTC 3.10.