Overzicht StUF Standaarden

Standaard Beheerder Actuele versie StUF versie
StUF Onderlaag VNG Realisatie 3.01 -
       
Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG (RSGB) VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04
StUF BAG (BAG) VNG Realisatie 3.10 3.01
LV Adressen en Gebouwen (LV BAG) (BAG) Kadaster 2.0 3.01
Kadastrale mutatieservices (BRK-Levering) VNG Realisatie 1.0 3.01
Sectormodel Geo: StUF Geo IMGeo (BGT) Geonovum 1.3 3.01
Sectormodel HR: StUF-HR (nHR) Kamers van Koophandel ? 3.01
LV Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) Kadaster ? 3.01
       
Sectormodel Zaken: StUF-ZKN (RGBZ) VNG Realisatie 3.10 3.01
Sectormodel Zaaktypen(-catalogus): StUF–ZTC (ImZTC) VNG Realisatie 3.10 3.01
Zaak- en Documentservices VNG Realisatie 1.2 3.01
Documentcreatieservices VNG Realisatie 1.1 3.01
       
Prefill eFormulierservices VNG Realisatie 1.0 3.01
RSGB Bevragingen      
Sectormodel e-Formulieren: StUF-EF VNG Realisatie 3.15 3.01
Sectormodel WOZ: StUF-WOZ Waarderingskamer 3.12 3.01
StUF BAG-GBA VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04
       
Wabo-BAG services VNG Realisatie 1.0 3.01
Toezicht- en Handhavenservices VNG Realisatie 2.0 3.01
StUF-Geo BAG Geonovum ? 3.01
LV Omgevingsloket Ministerie van IenM 3.05 3.01
Sectormodel RIHa: StUF-RIHa ILT 2.0 3.01
       
StUF Jeugdzorg (CORV) VNG Realisatie 1.0 3.01
Regie- en zaakservices VNG Realisatie 1.0 3.01
StUF-GGk berichtenvelop ISD-Keten VNG Realisatie 2.1 3.01
Participatieladder      
Kinderopvang      
       
Koppelvlak Betalen- en Invorderenservices VNG Realisatie 1.0 3.01

Overzicht gerelateerde Standaarden

Standaard Beheerder Actuele versie
Zaaktypecatalogus VNG Realisatie 2
Digikoppeling Adapter Intern VNG Realisatie 1.0