Open Raadsinformatie

Open Raads-, Staten- en Bestuursinformatie

Om te kunnen voldoen aan de ‘Wet open overheid’ ontsluit deze API een aantal categorieën overheidsinformatie voor gemeenten, provincies en waterschappen zoals ingekomen (vergader)stukken, agenda’s (voor vergaderingen), verslagen en besluiten (hierna te noemen Open Raadsinformatie).

Versies op GitHub

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

  • Projectleider: Sander Bakker (sander.bakker@vng.nl)
  • Architect: Ivo Hendriks (ivo.hendriks@vng.nl)
  • API Designer: Henri Korver (henri.korver@vng.nl)

Licentie

De koppelvlakstandaard, inclusief alle onderdelen die erbij horen (volgens productvisie en/of definition of done) zijn gelicenceerd onder EUPL.