Open Raadsinformatie

ODS Open RaadsInformatie

De Open Api Specificatie voor Open Raadsinformatie beschrijft de standaard voor het ontsluiten van Raadsinformatie van gemeenten.

Startpunt voor informatiemodellen van gegevens in de berichten is het informatiemodel voor Open Raadsinformatie.

Startpunt voor technische uitwisselafspraken voor de te ontwikkelen RESTfull API operaties is de overheidsbrede API strategie en overheidsbrede URI strategie (beiden nog in ontwikkeling).

Eventuele opmerkingen, toevoegingen of voorstellen kunnen hier als issue worden ingediend.

De “master” branch is de stand van zaken voor versie 1.1.0 (zie ook de betreffende release). Ontwikkelingen voor versie 1.2.0 zijn terug te vinden in de branch “develop”.

Versie 1.1.0 is weliswaar gereleased, maar door ontwikkelingen rondom PLOOI en KOOP staat het gebruik ter discussie Ook de doorontwikkeling van versie 1.2.0 staat on hold tot er duidelijkheid is in de eisen die er in samenspraak met KOOp worden opgesteld. Proef-implementaties (en terugkoppeling van de bevindingen daaruit) zijn uiteraard wel mogelijk, maar de specificatie kan op dag-basis wijzigen. Als er een eerste stabiel versie is wordt daar een release van aangemaakt en wordt dit op deze plek (en via andere communicatie-lijnen) gedeeld.

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

  • Projectleider: Sander Bakker Sander.Bakker@VNG.NL
  • Architect: Ivo Hendriks ivo.hendriks@vng.nl
  • Berichtontwerper: Johan Boer johan.boer@vng.nl

Licentie

De koppelvlakstandaard, inclusief alle onderdelen die erbij horen (volgens productvisie en/of definition of done) zijn gelicenceerd onder EUPL.