Ontwikkeling API-standaarden voor Klantinteracties gepauzeerd

In 2017 zijn gemeenten, VNG en leveranciers onder de naam ‘Common Ground’ een nieuwe informatiekundige weg ingeslagen. Eén gevolg was het ontwikkelen van nieuwe API-standaarden die aansluiten bij het vijflagenmodel en de REST-architectuurstijl volgen.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen met implementatie van deze standaarden is een aantal vraagstukken ontstaan dat niet gaat over individuele standaarden, maar raakt aan alle API-standaarden voor gemeenten.

Het gaat hierbij om concrete opgaven als het bepalen van de aanpassingen van API-standaarden om aan te kunnen sluiten bij eerder dit jaar ontwikkelde oplossingen voor toegangsbeheer. Maar ook om het beantwoorden van meer fundamentele vragen bij thema’s als performance (bij het bevragen van gegevens uit meerdere bronnen ineens) en consistentie (tussen gegevens in meerdere bronnen).

Het antwoord op deze vragen vormt een gezamenlijke basis of ‘fundament’ waarop we de komende jaren bij de ontwikkeling van API-standaarden verder kunnen bouwen.

Omdat zo’n fundament een voorwaarde is voor doelmatige, op elkaar aansluitende API-standaarden van goede kwaliteit, én omdat op het gebied van API-ontwikkeling de komende tijd veel van gemeenten en de VNG wordt verwacht, gaan we met méér mensen méér tijd steken in de ontwikkeling daarvan. Dit betekent dat de ontwikkeling van de API-standaarden voor Klantinteracties (Klanten, Contactmomenten en Verzoeken) vanaf september 2022 wordt gepauzeerd. We verwachten de ontwikkeling van deze API-standaarden in 2023 weer op te nemen, en de tweede helft van dat jaar productieversies van deze standaarden te kunnen uitbrengen.

We begrijpen dat veel van jullie wachten op productieversies van de API-standaarden voor Klantinteracties. Tegelijkertijd willen we ook, voor zover als mogelijk, de toepasbaarheid daarvan kunnen garanderen. Het werk dat we de komende maanden aan het ‘fundament’ verrichten, gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Vragen hierover? Mail naar standaarden.ondersteuning@vng.nl.

API-standaarden voor Klantinteracties

In 2021 zijn de API-standaarden voor Zaakgericht werken vastgesteld. Als ‘spin-off’ van dat ontwikkeltraject zijn ook de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van drie daaraan gerelateerde API-standaarden waarmee gemeenten gegevens over interacties met inwoners en ondernemers op gestandaardiseerde wijze kunnen registreren, bewerken en verwijderen. De drie (concept)standaarden samen noemen we de ‘API-standaarden voor Klantinteracties’. In 2022 werken we aan productiewaardige versies van deze standaarden.

Om welke standaarden gaat het?

De set API-standaarden voor Klantinteracties bestaat uit drie API-standaarden voor het vastleggen van informatie over interacties tussen de gemeente en inwoners en ondernemers. Gedurende het ontwikkelproces wordt de documentatie per standaard geactulaliseerd en overgeheveld van de GitHub-omgeving van de API-standaarden voor Zaakgericht werken naar deze omgeving. Voor de standaarden waarvoor dit nog niet is gebeurd, wordt hieronder verwezen naar de (concept)documentatie in de Zaakgericht werken-omgeving.

Status van de API-standaarden

Aan de API-standaarden voor Klantinteracties wordt op dit moment gewerkt. 1.0-versies van de Klanten, Contactmomenten en Productaanvragen API’s worden later in 2022 verwacht.

Werkingsgebied

Een aantal gegevens die met de API-standaarden voor Klantinteracties beschikbaar worden gesteld waren eerder onderdeel van de zaken API (zie ook Architectuur. Dit betekent dat (op termijn) systemen die betrokken zijn bij het zaakgericht werken de API-standaarden voor Klantinteracties moeten gaan gebruiken. De API-standaarden voor Klantinteracties zijn verder relevant voor (andere) informatiesystemen die een rol spelen bij klant en keteninteractie. Om gebruik mogelijk te maken zijn aanbieders (of providers) voor de API’s voor Klantinteracties nodig. Deze aanbieders moeten de op deze pagina’s beschreven API-standaard(en) volledig implementeren. Onderdeel van het ontwikkeltraject is te bepalen en in de GEMMA-architectuur aan te duiden welke GEMMA-referentiecomponenten voor de Klantinteracties API’s als aanbieder kunnen of moeten optreden.

Hoewel deze API-standaarden ontwikkeld zijn voor gebruik door gemeenten en hun softwareleveranciers zijn die ook voor overheidsorganisaties buiten het gemeentelijk domein toepasbaar.

Worden deze API-standaarden verplicht?

De API-standaarden voor Klantinteracties hangen nauw samen met de API-standaarden voor Zaakgericht werken. Omdat voor de toepassing van die standaarden een ‘pas toe of leg uit’-principe geldt, is het het streven om ook de API-standaarden voor Klantinteracties op termijn meer verplichtend vast te stellen. Hiertoe zal na oplevering van de eerste productie-versie van de API-standaard een traject worden opgestart richting het College van Dienstverleningszaken van de VNG.

Bijdragen aan het project

Gemeenten en leveranciers worden aangemoedigd om bij te dragen aan het project. Onderstaande links geven informatie over hoe u uw bijdrage kan leveren.

Beheer en ondersteuning

Contact: standaarden.ondersteuning@vng.nl

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2022