Dienstverleningsdomein

Status en doorontwikkeling

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Overzicht

Standaard Beheerder Laatste versie StUF versie
StUF Onderlaag VNG Realisatie 3.01 -
       
Prefill eFormulierservices VNG Realisatie 1.0 3.01
Sectormodel e-Formulieren: StUF-EF VNG Realisatie 3.15 3.01
Sectormodel WOZ: StUF-WOZ Waarderingskamer 3.12 3.01
StUF BAG-GBA VNG Realisatie 3.10 3.01, 2.04