Introductie

Het “Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) is een gemeentelijke standaard die helpt bij het structureren en uitwisselen van basisgegevens binnen de overheid. Het RSGB biedt een gestandaardiseerd model voor het vastleggen en uitwisselen van essentiële informatie, zoals adressen, gebouwen, wegen, en andere gemeentelijke gegevens. Het doel van het gemeentelijk RSGB is om consistentie, interoperabiliteit en efficiëntie te bevorderen binnen de gemeentelijke informatievoorziening, zodat gegevens eenvoudig kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende gemeentelijke systemen en organisaties.

Status

De actuele versie van het RSGB is versie 2.02 (‘in gebruik’). Dat is ook de versie die is geïmplementeerd in StUF-BG 3.10. Het RSGB is één van de Informatiemodellen van de Gegevens- en berichtenarchitectuur en wordt niet meer doorontwikkeld.

RSGB 3.0 is teruggetrokken.

Totstandkoming RSGB

De invoering van een stelsel van basisregistraties bij de gehele overheid is zonder twijfel een van de meest ingrijpende ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. Onder het motto ‘De overheid vraagt niet naar de bekende weg’, is wettelijk vastgelegd dat burgers en bedrijven basisgegevens nog maar éénmaal aan de overheid hoeven te verstrekken. Alle overheidsorganisaties zijn verplicht deze gegevens te gebruiken.

Voor gemeenten zijn de basisregistraties dáárom zo belangrijk, omdat zij niet alleen gebruiker ervan zijn, maar ook bronhouder van bijvoorbeeld de basisregistraties van Personen, Adressen en Gebouwen, WOZ-waarden Grootschalige topografie. De basisgegevens vormen nog maar het topje van de ijsberg van wat gemeenten aan gegevens nodig hebben om hun processen uit te voeren.

Om grip te krijgen op de meervoudig gebruikte gegevens, heeft een aantal Voorhoedegemeenten onder leiding van EGEM i-teams medio 2007 versie 1.0 uitgebracht van het RSGB. Dit model was de opvolger van het ‘oude’ GFO-Basisgegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voortschrijdend inzicht, de eerste ervaringen met het RSGB, ontwikkelingen in de (catalogi van de) landelijke basisregistraties en het ontwikkelen van de berichtenstandaard StUF-BG gaven aanleiding om in 2009 versie 2.0 van het RSGB uit te brengen.

Versie 2.0 van het RSGB is gebaseerd op de volgende, al dan niet definitieve, versies van de catalogi en vergelijkbare beschrijvingen van basisregistraties:

  • Catalogus BasisRegistratie Adressen (BRA versie 4.0; Vrom, 2-2006),
  • Catalogus Basis Gebouwen Registratie (BGR versie 4.0; Vrom, 2-2006),
  • Logisch Ontwerp GBA versie 3.6 (11-2007) en concept-versie 3.7 v.w.b. de relatie GBA – BAG,
  • Programma van eisen Handelsregister (HR; EZ, 6-2008 versie. 1.6) en de Gegevenscatalogus Nieuw HandelsRegister (concept; VVKvK, 7-2008),
  • Catalogus BasisRegistratie Kadaster (BRK; Kadaster, 3-2009 versie. 1.0.4),
  • Catalogus Basisregistratie WOZ (BRWOZ; Waarderingskamer, 4-2008, versie 1.3)

en in aanvulling hierop het

  • GFO Basisgegevens (VNG, 1998).

De basisregistratie Topografie is niet in het referentiemodel opgenomen. We zijn uitgegaan van grootschalige geo-objecten, met andere woorden de toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie. Daarvoor gebruikten we het document:

  • Informatiemodel Geografie (concept IMGeo; Geonovum v/h Ravi, 3-2007 vs. 2.0).

Berichtenarchitectuur

Het RSGB beschrijft de structuur en semantiek van (uit te wisselen) basis- en kerngegevens. Om deze gegevens daadwerkelijk uit te kunnen wisselen, zijn berichten nodig. Hiertoe is het RSGB uitgewerkt in de berichtenstandaard Sectormodel Basisgegevens (StUF-BG). Basis- en kerngegegevens zijn tevens opgenomen in enkele, StUF-BG-gerelateerde, koppelvlakken.