Open Raadsinformatie

Informatiemodel

Inleiding

Open Raads- en Stateninformatie heeft als doel om gemeentelijke raadsinformatie, waaronder voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen, op herbruikbare wijze als open data te ontsluiten. Dit maakt de raadsinformatie toegankelijker en vergroot de informatiepositie van raadsleden, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners. Het vrijgeven van de raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat derden met de raadsinformatie toepassingen maken die de raadsinformatie op nieuwe innovatieve wijzen toegankelijk maken en daarmee de lokale democratie versterken.

Scope

Informatiemodel ORI is geen informatiemodel voor een RIS (RaadsInformatieSysteem) en ook niet van de huidige bestaande API van OpenRaadsinformatie, die ontstaan is uit de pilot in 2015. De scope van informatiemodel ORI is een weergave van de uitkomsten en agenda’s van vergaderingen van de gemeenteraad.

Informatiemodel op hoofdlijnen:

 Informatiemodel Open Raadsinformatie op hoofdlijnen

Informatiemodel volledig

 Informatiemodel Open Raadsinformatie volledig

Catalogus

Catalogus Open Raads- en StatenInformatie

Mapping Informatiemodel naar API

Mapping Informatiemodel Open Raads- en StatenInformatie naar API

XMI export van informatiemodel

XMI formaat informatiemodel.