Een transparante overheid

Open (raads)informatie

De Wet open overheid (Woo) heeft een transparante overheid tot doel. Overheden zullen daarom worden verplicht een aantal categorieën overheidsinformatie openbaar te maken. Eén van deze categorieën betreft ingekomen stukken, agenda’s, verslagen en besluiten van gemeenteraden (verder: raadsinformatie).

Een deel van de Nederlandse gemeenten maakt raadsinformatie al actief openbaar. Ongeveer 120 gemeenten bieden hun raadsinformatie aan voor publicatie en hergebruik via raadsinformatie-portaal openraadsinformatie.nl. Dit platform is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Open State Foundation en VNG Realisatie. Het is ontwikkeld door Argu en Ontola.1 Door VNG Realisatie zijn bovendien een informatiemodel voor raadsinformatie en een daarbij aansluitende Application Programming Interface (API) gedefinieerd. Deze API wordt op dit moment nog gebruikt.

In voorbereiding op de Wet open overheid wordt door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Middels dit platform kunnen overheden hun openbaar te publiceren overheidsinformatie aanbieden. VNG en VNG Realisatie en KOOP willen het mogelijk maken dat gemeenten hun raadsinformatie via PLOOI beschikbaar stellen voor (her)gebruik.