API beoordelingsaspecten

Bij het ontwikkelen van standaarden is het zinvol navolgende aspecten in overweging te nemen:

 • Deelnemers:
  • Wie zijn de stakeholders, wat is hun rol en hoe zijn ze betrokken?
 • Nut, noodzaak, meerwaarde:
  • Wat is de noodzaak en/of meerwaarde van standaardisatie ten opzichte van de huidige situatie? (Welk probleem blijft bestaan als we niets doen? Is standaardisatie een passende oplossing voor dit probleem?)
  • Benodigd of randvoorwaardelijk voor implementatie van een andere reeds bestaande API-standaarden
 • Standaardisatie:
  • Wordt de voorgestelde standaard niet al door een andere / hogere instantie of orgaan (bijvoorbeeld het Forum voor Standaardisatie) vastgesteld?
  • Beoogd niveau van verbindendheid passend (aanbevolen / pas-toe-of-leg-uit / verplicht)?
 • Positionering:
  • Passendheid binnen de visie Common Ground
  • Past het onderwerp binnen de GGU kaders
  • De positie in de GEMMA (hoe past de standaard in de GEMMA informatie- en applicatiearchitectuur)
  • De relatie met bestaande informatiemodellen/catalogussen/ logisch ontwerpen
  • Passendheid binnen het standaardenlandschap
  • Beleidsaspecten (o.a. is het initiatief beleidsneutraal)
 • Haalbaarheidsaspecten bij realisatie:
  • Complexiteit informatiebeveiliging en privacy
  • Noodzaak tot opstellen van een informatiemodel
 • Draagvlak:
  • Wat is het beoogde draagvlak
 • Beheer- en handhavingsconsequenties:
  • Wat zijn de uitvoeringsconsequenties voor gemeenten, ketenpartners, leveranciers, etc.?
  • Beoogd eigenaarschap
  • Beoogd toekomstig beheerder
 • Deliverables:
  • Wordt de beoogde functionaliteit als voldoende dekkend gezien?
  • Zijn de beoogde deliverables voldoende / compleet / passend?