Prefill eFormulierenservices

Actuele versie: 1.0 Beheerder: VNG Realisatie

Prefill eFormulierservices is een op StUF-BG 3.10 gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. Vraag naar deze standaard bij uw leverancier.

RSGB bevragingen is een uitbreiding van de prefill eFormulierservices. Het is een berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. Het bevat de berichtspecificaties van de meest gebruikte bevragingen in het gemeentedomein.

Status en doorontwikkeling

Verschillende ontwikkelingen maken het vernieuwen van standaarden noodzakelijk om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten. De doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken waaronder deze Prefill eFormulierservices is daarom stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. Een toelichting op het vernieuwen van de standaarden is te vinden bij API-standaarden.

Community voor vragen en wijzigingsverzoeken

Het kan voorkomen dat er nog onduidelijkheden zijn in de standaard Prefill eFormulierenservices en RSGB Bevragingen. Daarvoor is op Github een community beschikbaar gesteld waar u vragen kunt stellen door een issue aan te maken. Middels het label ‘Koppelvlak - PRS’ kunt u het issue vervolgens aan deze standaard koppelen.

Zowel VNG Realisatie als leveranciers en gemeenten kunnen dan online reageren op de vraag en deze beantwoorden.