StUF-EF

Actuele versie: 3.15
Beheerder: VNG Realisatie
Afkorting: StUF-EF

StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard.

Discussieplatform

Hier kunt u terecht voor de nieuwste discussies m.b.t. StUF-EF.

StUF-EF 3.15

Het bij GEMMA e-formulieren< release 1.5 behorende Sectormodel StUF-EF 3.15 (de technische berichtdefinities) is in november 2013 gepubliceerd.

StUF-EF 3.12

Het bij GEMMA e-formulieren release 1.4 behorende Sectormodel StUF-EF 3.12 (de technische berichtdefinities) is in april 2013 gepubliceerd.

GEMMA e-Formulieren Release 2.0 en Vervolg StUF-EF

N.a.v. de publicatie van de GEMMA e-formulierenspecificaties Release 2.0 van juli 2015 was het de bedoeling om een bijbehorende StUF-EF release uit te brengen. Op basis van signalen van gemeenten en leveranciers bleek immers dat StUF-EF 3.15 slechts ten dele in de behoefte voorzag en mede als gevolg daarvan minder gebruikt werd dan verwacht. VNG Realisatie zet op dit moment echter vol in op Open API standaarden en de doorontwikkeling van StUF standaarden is on hold gezet. Er zal dus geen nieuwe StUF-EF versie meer worden gerealiseerd. Dit betekent dat:

  • versie 1.4 van de e-Formulieren met de bijbehorende StUF-EF 03.12 xsd schema’s
  • en versie 1.5 van de e-Formulieren met de bijbehorende StUF-EF 03.15 xsd schema’s

de enige versiecombinaties vormen die in beheer zijn.