Veel gestelde vragen

Algemeen

Wie is de opdrachtgever en opdrachtnemer?

Formeel opdrachtgever is de Chief Technical Officer (CTO) van VNG Realisatie. Het project wordt uitgevoerd door het kenniscentrum Architectuur en Standaarden in samenwerking met SonicBee.

Wat is de opdracht?

Het ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor het veilig kunnen werken met API’s. Het project dient de volgende deliverables op te leveren:

  • Uitbreiding van de GEMMA referentiearchitectuur voor het binnengemeentelijk veilig kunnen werken met API’s
  • Scenarios voor het binnengemeentelijk operationaliseren van de geschetste referentiearchitectuur met betrekking tot het werken met API’s
  • Inventarisatie van best practices van gemeenten op het gebied van IAM
  • Transitiescenario’s voor het migreren van huidige inrichtingen van gemeenten naar de gewenste inrichting

Wat gaat er concreet gemaakt worden?

Wat betekent dit voor leveranciers?

Wat is de rol van VNG?

  • Ontwikkelaar en beheerder van de referentiearchitectuur
  • Communicatie naar, en afstemming met gemeenten en leveranciers
  • Toetsen aan, en aanpassen van de GEMMA architectuur
  • Afstemming met Common Ground
  • Kwaliteitsbewaking