Gemeentelijke (best) practices

Diverse gemeenten maken al gebruik van API’s en hebben voor het werken met deze API’s vaak al een lokale inrichting van informatiesystemen gerealiseerd. Vanuit het project worden deze (best) practices verzameld. Doel van het verzamelen van deze bestaande practices is een beeld krijgen van de wijze waarop gemeenten op dit moment invulling geven aan het (veilig) werken met API’s. De practices die verzameld worden geven input voor de uitwerking van de referentiearchitectuur, de meest gerede implementatiescenario’s en implementatiehandreikingen.

Opgehaalde practices