Beheer

Een melding kan via diverse kanalen binnenkomen, zoals via Github als issue, het VNG API Community Slack kanaal maar ook mondeling (telefonisch, wandelgang) of via e-Mail. Een melding kan gaan om een vraag, een wens of een bug.

Vragen worden, wanneer deze geen gevoelige informatie bevatten, als issue vastgelegd in Github. Indien een vraag vaker gesteld is of anderszins in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat we verwachten dat deze vraag vaker gaat komen, wordt deze met het antwoord opgenomen in een FAQ. Het antwoord wordt daarnaast natuurlijk ook aan de vraagsteller gestuurd.

Bij een wens wordt deze bekeken, waar nodig als Github issue opgevoerd en voor het team duidelijk(er) beschreven en komt deze op de product backlog om door het team opgepakt te worden in een sprint. Dat hoeft niet altijd de eerstvolgende sprint te zijn, de Product Owner beslist samen met het team, waar API Beheer ook aan deelneemt, bij welke epic de wens past en hoe en in welke sprint deze opgepakt wordt.

Wanneer een fout reproduceerbaar is kan deze opgelost worden. Urgente fouten waarvan de oplossing geen gevolgen heeft voor de standaard worden direct opgepakt en opgelost. Fouten die minder urgent zijn of niet backwards compatible zijn met de huidige versie van de standaard worden in het doorontwikkelingstraject opgepakt en opgelost.

Er kunnen ook fouten in de API Testvoorziening of de onderliggende technische voorzieningen voorkomen. Deze worden door API Beheer doorgezet naar de betreffende beheerteams.

Volledige beschrijving van de werkwijze van Beheer vind je hier.