Contact

Gemeenten en VNG Realisatie werken samen aan de (door)ontwikkeling van de API’s voor Zaakgericht werken. Het beheer vindt plaats onder regie van VNG Realisatie.

Contact met het beheer- en ontwikkelteam van de ZGW API’s

Github: github.com/VNG-Realisatie/gemma-zaken
Slack: vngapicommunity.slack.com
E-mail (ook voor toegang tot Github of Slack): standaarden.ondersteuning@vng.nl

Meer infomatie over hoe bij te dragen aan het verbeteren van de ZGW API’s is te vinden op de pagina doorontwikkeling.

VNG Realisatie

Telefoon: 070 373 8008
E-mail: realisatie@vng.nl

Bezoekadres

VNG Realisatie
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

Postadres

Postbus 30435
2500 GK Den Haag