Thema's

De achtergronddocumentatie bij de API’s voor Zaakgericht werken is geen onderdeel van de standaard, maar vergroot het begrip en biedt achtergronden bij de gemaakte keuzen.

Ontwerpkeuzes

Ontwikkelstraat (CI/CD)

Relatie tussen Zaak- Document Services en API’s voor Zaakgericht werken

Versiebeheer en migratie

Achtergronddocumentatie per onderwerp

Bij de ontwikkeling van de API’s zijn over sommige thema’s notities opgesteld om een onderwerp te verkennen of om een eerste globaal ontwerp te maken. De notities zijn niet actueel gehouden met de daadwerkelijk geimplementeerde functionaliteit, maar geven niettemin een goed beeld van de achtergronden bij en ontwerpkeuzen over bepaalde onderwerpen.