Gebruik van de demo-applicatie

De demo applicatie is een combinatie van verschillende aspecten zoals die te vinden zijn in zaaksystemen, suites en applicaties. De demo applicatie is opgezet voor test en demonstratie doeleinden en kan geconfigureerd worden om te communiceren met de verschillende ZGW APIs.

Opmerking: De demo applicatie is geen onderdeel van de standaard of referentie implementaties en kan achterlopen op de meest recente versies van de APIs.

Gebruik de online demo applicatie

De online demo applicatie is geconfigureerd om te communiceren met de gehoste referentie implementaties van de verschillende componenten. Deze demo applicatie kan niet anders worden geconfigureerd en is te vinden op:

https://zgw-demo.vng.cloud

Gebruik een lokale versie van de demo applicatie

Deze versie van de demo applicatie kunt u naar wens configureren op uw eigen omgeving.

Snelle start

Al bekend met alle vereisten en de opzet? Hieronder de commando’s om snel van start te gaan. Ga anders naar de Voorbereiding.

$ git clone git@github.com:VNG-Realisatie/gemma-zaken-demo.git
$ cd gemma-zaken-demo
$ docker-compose pull
$ docker-compose up -d

Voorbereiding

Ook voor de demo applicatie is een Docker containers beschikbaar. De volgende onderdelen zijn nodig om aan de slag te gaan:

Verplicht

 • Docker
  • Windows (Docker Toolbox, indien Virtualbox moet blijven werken)
  • Windows (Docker for Windows, als Virtualbox niet belangrijk is)
  • MacOS (Docker for Mac)
  • Linux (Docker for Linux)
 • Docker Compose (alleen niet inbegrepen bij Docker for Linux)

Docker for Windows werkt alleen op Windows 10 Professional

Optioneel

 • Git (handig om snel updates binnen te halen)

Referentie componenten opstarten

 1. Clone de VNG-Realisatie/gemma-zaken repository op de eigen computer:

  git clone git@github.com:VNG-Realisatie/gemma-zaken.git
  

  Of, gebruik git clone https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-zaken.git als authenticatie een issue is.

  Of, [download][gemma-zaken-demo-download] de repository handmatig en pak deze uit in de gemma-zaken-demo folder.

 2. Navigeer naar de project folder.

  • Voor MacOS, Linux en Windows (met Docker for Windows):

   $ cd gemma-zaken-demo
   
  • Voor Windows (met Docker Toolbox):

   1. Start de Docker Quickstart Terminal vanuit het Start menu.
   2. Navigeer naar de folder waar de repository staat. Als deze bijvoorbeeld staat in C:\Projecten\gemma-zaken-demo gaat dat als volgt:

    $ cd /C/Projecten/gemma-zaken-demo
    
 3. Start de demo applicatie:

  $ docker-compose pull # update naar nieuwste versie
  $ docker-compose up -d --build
  
 4. Vind en gebruik het juiste IP:

  • Voor MacOS en Linux:

   Alle containers zijn bereikbaar op localhost of 127.0.0.1.

  • Voor Windows (met Docker for Windows):

   Het beste is om het NAT IP te gebruiken in plaats van localhost. Deze laatste kan soms problemen geven als een proces vanuit een Docker container met een andere Docker container wil communiceren.

   In een shell, voer ipconfig uit en zoek naar DockerNAT:

   $ ipconfig
   ...
   Ethernet adapter vEthernet (DockerNAT):
     Connection-specific DNS Suffix . :
     IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.75.1
     Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
     Default Gateway . . . . . . . . . :
   

   Alle containers zijn bereikbaar op 10.0.75.1.

  • Voor Windows (met Docker Toolbox):

   Docker Toolbox werkt iets anders en de referentie componenten zijn niet op localhost bereikbaar. In plaats daarvan moet het Docker VM IP-adres gebruikt worden:

   $ docker-machine ip
   192.168.99.100
   

  Alle containers zijn bereikbaar op 192.168.99.100.

 5. Navigeer in de browser naar de demo applicatie: http://<ip>:8080/

 6. Maak een gebruiker aan om de configuratie in te stellen:

  docker exec -it gemmazakendemo_web_1 /app/src/manage.py createsuperuser
  
 7. In de browser, klik op Configuratie en login met de gegevens die in de vorige stap zijn ingevuld.

 8. Optioneel: Laad voorbeeld configuratie in die gebruik maakt van de gehoste referentie implementaties:

  docker exec -it gemmazakendemo_web_1 /app/src/manage.py loaddata /app/src/zac/fixtures/refimpl-conf.json
  

  _TIP: Het kan zijn dat de configuratie niet goed hergeladen wordt. In dat geval kan in de admin de configuratie nogmaals worden opgeslagen of de Docker instantie moet opnieuw gestart worden.

En verder…

Demo applicatie stoppen

De demo applicatie draait op de achtergrond. Om geen onnodige resources te gebruiken op de computer kunnen ze eenvoudig weer uitgezet worden:

$ docker-compose down