Notificaties API voor consumers

Deze API maakt het mogelijk notificaties te ontvangen waarop de consumer is geabonneerd.

Gegevensmodel

Gegevensmodel Notificaties API

Specificatie van de Notificaties API

Specificatie van gedrag

Buiten de OAS-specificatie zijn er geen aanvullende eisen waaraan de consumer moet voldoen.