Gebruiksvoorwaarden gehoste referentieimplementaties

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de referentieimplementaties zoals gehost door VNG Realisatie.

Doel van de referentieimplementaties

Een referentieimplementatie is onderdeel van een API-standaard en heeft als doel:

  • Aan te tonen dat het mogelijk is om de API te realiseren
  • Het gewenste gedrag van de API te demonstreren
  • Gebruikers van de API standaard (ontwikkelaars) hun implementatie te laten testen

Wat is wel toegestaan?

Elk gebruik dat voldoet aan de doelen waarvoor de referentieimplementaties ontwikkeld zijn.

Wat is niet toegestaan?

  • Het opslaan en/of verwerken van privacygevoelige gegevens. Onder privacygevoelige gegevens wordt verstaan gegevens die:
    • Bestaande personen, organisaties of situaties weergeven …
    • … of te herleiden zijn naar bestaande personen, organisaties of situaties
  • Gebruik van de referentieimplementatie en/of de onderliggende gegevensopslag en/of infrastructuur voor andere doeleinden dan verduidelijking en beproeven van de API-standaard die door de referentieimplementatie ondersteund wordt.

VNG Realisatie is niet verantwoordelijk voor (foutief) gebruik, misbruik en/of het openbaar worden van gegevens. Er kunnen geen rechten aan gebruik van de referentieimplementatie worden ontleend. Gegevens die voor (test)doeleinden gepersisteerd worden zijn vrij toegankelijk voor alle gebruikers van de referentieimplementatie en kunnen door alle gebruikers ingezien en aangepast of verwijderd worden.

Lokaal gebruik van referentie-implementaties

Voor (lokaal) gebruik van een dockercontainer met daarin een referentieimplementatie en/of onderliggende broncode in een andere omgeving is voor elke referentieimplementatie de EUPL Licentie van toepassing. Deze EUPL Licentie is hier te vinden.