API Guides

In onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de door VNG gehoste referentie implementaties van de verschillende componenten. Voor het gebruik van de gehoste referentie-implementatie gelden deze gebruiksvoorwaarden.

Voorbereidingen

Authorization

To access the ZGW APIs you must be authorized. This could be done through a JSON Web Token (JWT) and the Autorisaties API (AC). The JWT proves that an application is who it claims to be, while the AC specifies which authorizations are given for certain APIs and/or API resources. the rights for certain APIs and / or API resources.

The JWT must be included to every request to the APIs.

Generate the JWT

To generate the JWT follow the instructions described on: https://github.com/VNG-Realisatie/token-issuer

Use the JWT

The generated JWT should be given to each API request in the Authorization header: Authorization: Bearer <JWT>. For example:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImNsaWVudF9pZGVudGlmaWVyIjoiam9lcmktUnVBSmlVcjRzVVFwIn0.eyJpc3MiOiJtaWpuLWNvbnN1bWVyLVJ1QUppVXI0c1VRcCIsImlhdCI6MTU0MzIzNjU5NSwiemRzIjp7InNjb3BlcyI6WyJ6ZHMuc2NvcGVzLnN0YXR1c3Nlbi50b2V2b2VnZW4iLCJ6ZHMuc2NvcGVzLnpha2VuLmFhbm1ha2VuIiwiemRzLnNjb3Blcy56YWtlbi5sZXplbiJdLCJ6YWFrdHlwZXMiOlsiaHR0cHM6Ly9yZWYudHN0LnZuZy5jbG91ZC96dGMvYXBpL3YxL2NhdGFsb2d1c3Nlbi9mN2FmZDE1Ni1jOGY1LTQ2NjYtYjhiNS0yOGE0YTliNWRmYzcvemFha3R5cGVuLzAxMTlkZDRlLTdiZTktNDc3ZS1iY2NmLTc1MDIzYjE0NTNjMSJdfX0.RO_1PpH9DEvWIvwN2SyPQDBvJlgNc-EMVJaX6AHkfP8" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken

Curious as to what the decoded JWT looks like? Paste its value at jwt.io.

Gebruik maken van de APIs

Er zijn vele manieren om verzoeken te doen naar de APIs maar dit kan bijvoorbeeld met cURL of Postman. De voorbeelden maken gebruik van cURL omdat de commando’s eenvoudig zijn weer te geven.

Catalogussen ophalen

Een GET-verzoek op de catalogus_list resource van het ZTC:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen

Zaaktype ophalen

Een GET-verzoek op de zaaktype_read resource van het ZTC:

$ curl
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/0119dd4e-7be9-477e-bccf-75023b1453c1

Zaken ophalen

Een GET-verzoek op de zaak_read resource van het ZRC. Hiervoor dient de header Accept-Crs te worden meegegeven.

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken

Zaak aanmaken

Een POST-verzoek op de zaak_create resource van het ZRC:

Stap 1: Gegevens opstellen

Maak een bestand aan met de naam zaak_aanmaken.json, met de volgende inhoud:

{
 "bronorganisatie": "291073475",
 "omschrijving": "string",
 "zaaktype": "https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/0119dd4e-7be9-477e-bccf-75023b1453c1",
 "verantwoordelijkeOrganisatie": "291073475",
 "startdatum": "2018-11-27",
 "uiterlijkeEinddatumAfdoening": "2018-11-27"
}

Het zaaktype moet daadwerkelijk bestaan.

Stap 2: Gegevens versturen

Door het gebruik van --data wordt automatisch een POST-verzoek gedaan in plaats van een GET-verzoek:

$ curl \
  -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  -H "Accept-Crs: EPSG:4326" \
  -H "Content-Crs: EPSG:4326" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data @zaak_aanmaken.json \
  https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken