Klantinteracties

Semantisch informatiemodel

Modellering in Enterprise Architect

Binnen VNG Realisatie wordt Enterprise Architect (EA) gebruikt voor de vastlegging van semantische informatiemodellen (SIM). Onderstaand figuur geeft de modellering van het SIM weer zoals deze in EA is gemodelleerd. Dit is de 6e versie van het Informatiemodel dat is gepubliceerd. De vorige versies, inclusief een opsomming van de wijzigingen is hier te vinden.

SIM in Enterprise Architect