Klantinteracties

Cases

Klantcontact Centrum

Vragen / antwoorden per telefoon

Code Omschrijving
C0992 Klant belt KCC met een vraag die direct beantwoord kan worden.
C0534 Klant belt KCC met een vraag die, na doorverbinden, direct door een collega beantwoord kan worden.
C9167 Klant belt KCC met een vraag die niet direct beantwoord kan worden en maakt een terugbelverzoek.
C4161 Klant belt KCC en wordt geauthenticeerd en is reeds bekend , klantbeeld wordt getoond.
C2984 Medewerker belt op verzoek van KCC klant terug.
C9761 Medewerker belt op verzoek van KCC klant terug. Tijdens het gesprek blijkt dat dingen uitgezocht moeten worden. Hiervoor wordt een zaak aangemaakt.
C3155 Vooraf uitgevraagde informatie opslaan.

Vragen / antwoorden via andere kanalen

Code Omschrijving
C1199 Klant mailt een vraag naar de gemeente die beantwoord kan worden door KCC.
C2138 Klant stuurt een brief naar de gemeente die beantwoord kan worden door KCC.
C9853 Klant appt een vraag naar de gemeente die beantwoord kan worden door KCC.

Meldingen openbare ruimte per telefoon

Code Omschrijving
C4390 Klant belt KCC met melding openbare ruimte. Hiervoor wordt direct een zaak aangemaakt.
C0359 Klant belt KCC met melding openbare ruimte. Hiervoor bestaat reeds een zaak.

Productaanvraag per telefoon

Code Omschrijving
C9018 Klant belt KCC om een product aan te vragen.

Afhandeling interne taken

Code Omschrijving
C6114 Verkeerde routering vanuit KCC.
C2716 Aanmaken zaak naar aanleiding van een interne taak.
C9708 Medewerker beantwoordt een vraag naar aanleiding van een interne taak.

Kanalen

Code Omschrijving
C3546 Klant komt langs bij de gemeente met een vraag die door de baliemedewerker beantwoord kan worden.
C5499 Klant mailt/appt/stuurt brief/komt langs met een vraag die niet door het KCC beantwoord kan worden.
C5419 Vertegenwoordiger van klant komt langs bij de gemeente met een vraag die door de baliemedewerker beantwoord kan worden.
C6193 Case voor DSO verzoek.
C3759 Case met e-formulier.
C1790 Case met e-formulier, na inlog Digid, Klantcontactgegevens worden vastgelegd als gekend persoon.
C4823 Case met e-formulier, ingediend door vertegenwoordiger van een persoon.
C4161 Case met e-formulier, ingediend door contactpersoon van een organisatie.
C1866 Case met e-formulier resume.
C7781 eFormulieren component maakt een klantcontact + interne taak. Andere software maakt de zaak.
C2285 eFormulieren component maakt een klantcontact + interne taak. Andere software maakt de zaak. Geautomatiseerde verwerking van de zaak is mogelijk.
C1242 Chatbot die vraagt kan afhandelen.
C9309 Chatbot die vraag niet kan afhandelen, doorverbinden naar medewerker.
C9476 Slecht geholpen door chatbot. Terugbelverzoek aangevraagd.
C7352 Goed geholpen door chatbot.
C5479 Goed geholpen door chatbot - chatbot eFormulier ingevuld.
C4374 DMS of Chatbot maakt interne taak voor ontvangen brief/chat (overlap C9476?).
C5254 eFormulier laat aan einde bevestiging zien. Er wordt niet ook nog een mail gestuurd.
C1284 eFormulier afgerond. Daarna bevestigingsmail verzonden.
C4994 In de persoonlijke pagina van de klant of organisatie wil ik onderscheid kunnen maken tussen ‘gelezen’ en ongelezen berichten.
C1924 Verschillende voorkeurskanalen voor verschillende interacties.
C1923 Persoon zit midden in verhuizing, er moeten twee adressen geregistreerd kunnen worden (benoemd, met datum).

Contact vanuit zaakbehandelaar

Code Omschrijving
C9750 Medewerker die bezig is met een zaak wil de klant een brief sturen over de voortgang.
C5655 Medewerker die bezig is met een zaak wil de klant een e-mail sturen over de voortgang.
C7998 Medewerker die bezig is met een zaak heeft enkele vragen en belt hiervoor de klant.
C7300 Medewerker die bezig is met een zaak heeft enkele vragen en belt hiervoor de klant, klant neemt niet op.
C0322 Een ketenpartner heeft een stap in een zaak afgerond. Hierdoor wijzigt de status. De klant wil hierover geïnformeerd worden.
C6334 Maken van klanttaak - Verwijzing naar formulier, data om formulier ‘voor in te vullen’, betaallink, link naar informatieobject (bijvoorbeeld factuur) - te koppelen aan partij die taak gaat uitvoeren.

Contact over zaak

Code Omschrijving
C8404 Case waarin meerdere producten aangevraagd worden - die leiden tot een hoofdzaak met meerdere deelzaken.
C3090 Case waarin in het kader van een zaak werk uitbesteed wordt aan een ketenpartner (omgevingsdienst).
C0300 Klant die een aanvulling indient op een reeds lopende aanvraag (zaak).
C2975 Klant die een aanvraag wil annuleren.

Overige perspectieven

Code Omschrijving
C9127 Een medewerker is bezig een klacht van een klant over een zaak te beoordelen en heeft hiervoor informatie nodig over de klantcontacten.
C6278 Als burger of bedrijf met een zaak bij de overheid wil ik een klantcontact kunnen raadplegen.
C3831 Vanuit ‘object-orientatie’ ook het klantcontact kunnen relateren aan objecten.