Klantinteracties

Functies

Partijen

Code - Naam Hoofdobject Gerelateerde objecten Opmerkingen
F7927 - Zoek partij partij    
F0138 - Vraag partij op partij digitaal adres  
F7554 - Registreer partij partij digitaal adres  
F6580 - Registreer contactgegevens bij partij partij digitaal adres  

Klantcontact

Code - Naam Hoofdobject Gerelateerde objecten Opmerkingen
F2173 - Registreer klantcontact klantcontact betrokkenen, bijlage, informatieobject, interne taak, zaak Buiten familie
F2130 - Koppel klantcontact aan interne taak klantcontact - interne taak    
F1888 - Koppel klantcontact aan zaak klantcontact - zaak    
F8618 - Vraag klantcontact op klantcontact betrokkenen, bijlage, interne taak  
F2084 - Vraag overzicht van klantcontacten op klantcontact    

Interne taak

Code - Naam Hoofdobject Gerelateerde objecten Opmerkingen
F2120 - Registreer interne taak interne taak    
F5694 - Registreer contactgegevens bij interne taak interne taak contactgegevens  
F5241 - Markeer interne taak als gedaan interne taak interne taak - zaak Buiten familie ivm validatie foreign key?
F3839 - Vraag openstaande interne taken op interne taak klantcontact