Klantinteracties

Inleiding

In het ontwikkel-traject van Klantinteracties, dat in het kader van het maken van een API-ReferentieArchtitectuur wordt uitgewerkt, is behoefte ontstaan om een handelingsgerichte variant uit te werken. De eerste nadere uitwerking die hier wordt gepresenteerd gaat vooral over bijhoudings-handelingen. Daarnaast is in het kader van een koploperstraject gewerkt aan de uitwerking van een API-specificatie voor een CRUD-API. Let wel: dit is een uitwerking in ontwikkeling en heeft dus nog geen enkele status. Wijzigingen kunnen op dagelijkse basis plaatsvinden.

Klantinteracties

In deze API-specificatie zijn de handelingen uitgewerkt die te maken hebben met het ondersteunen de reguliere werkzaamheden rondom klantcontacten. Daarmee hebben we een eerste verkenning rondom handelingen gedaan. Deze eerste verkenning kan in het kader van het koplopertraject met een aantal gemeenten nog drastisch aangepast worden.

De specificatie kan worden bekeken in Swagger of in Redoc.

Klantinteracties Beheer

In deze API zijn de handelingen uitgewerkt met betrekking tot beheer-activiteiten van de Klantinteractie-component.
Daarmee hebben we een eerste verkenning rondom handelingen in beheer gedaan. Deze eerste verkenning kan in het kader van het koplopertraject met een aantal gemeenten nog drastisch aangepast worden.

De specificatie kan worden bekeken in Swagger of in Redoc.

CRUD variant

In samenwerking met een aantal koplopergemeenten is een eerste versie van een CRUD-Api-specificatie opgesteld. Deze versie is één (van de vele) stappen in het ontwikkelproces en kan dagelijks wijzigen.

De specificatie kan worden bekeken in Swagger of in Redoc.

De changelog van deze API-Specificatie is te hier te vinden.

Referentielijsten API-specificatie

In samenwerking met een aantal koplopergemeenten wordt verkend wat de beste wijze is om het beheer van referentielijsten in te richten. In dat kader is er een API-specificatie voor het beheren en raadplegen van referentielijsten opgesteld.

De specificatie kan worden bekeken in Swagger of in Redoc.