Klantinteracties

Vragen en besluiten

API overstijgende vraagstukken (ARA - API Referentie Architectuur)

Proces

API-architectuur / ontwerp

Informatiemodellering algemeen / MIM

Scope

Registergrenzen

Implementatiekeuzes (en de gevolgen)

Objecttype / Concepten

Partij

Klantcontact

Interne taak

Zaak

Klanttaak

Verzoek / Productaanvraag

Functies

Zoeken van partijen

Technisch uitwisselingsmodel

Archivering